Νὰ φοβᾶσαι μήπως γίνεις ἡ λάθος ἐπιλογή…

Νὰ φοβᾶσαι μήπως γίνεις ἡ λᾶθος ἐπιλογή...Νὰ φοβᾶσαι μήπως ὁδηγήσῃς κάποιον ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει…
Νὰ φοβᾶσαι μήπως δόσῃς ἕτοιμες λύσεις, ἄν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ δείχνῃς τὸν δρόμο γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ ἄλλοι μόνοι τους νὰ λύνουν τὰ προβλήματά τους.
Νὰ φοβᾶσαι μὴν πλανέψῃς μὲ ψεύτικες ἐλπίδες…
Νὰ φοβᾶσαι τὸ ψέμμα… Τὴν μισὴ ἀλήθεια…
Νὰ φοβᾶσαι τὸ σκοτάδι…
Ὁ Ἄνθρωπος ποὺ εἶναι στὸν δρόμο, διότι ἔχει καταλάβῃ τοὺς λόγους γιὰ νὰ εἶναι στὸν δρόμο, θὰ κάνῃ καὶ λάθη. Ἴσως περισσότερα ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν κάνουν κάτι… Ὅμως τὰ λάθη εἶναι μαθήματα…
Εἶναι εὐλογία… Ἀρκεῖ μόνον νὰ γίνονται μαθήματα καὶ πατήματα γιὰ μάθησιν… κι ὄχι νὰ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν λήθη…

Φιλονόη

Μὴν φοβᾶσαι μήπως κάνῃς λάθος ἐπιλογή.
Μέσα ἀπὸ τὰ λάθη μαθαίνεις.
Νὰ φοβᾶσαι μήπως γίνῃς ἡ λάθος ἐπιλογή.
Θὰ σὲ θυμοῦνται σὰν «λάθος»…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply