Οἱ ληστοσυμμορίες.

Οἱ ληστοσυμμορίες.Διάβασα γιὰ τὶς καταγγελίες κατὰ τοῦ Ἀποστόλη (Τόλη) Παπαγεωργίου, ἀπὸ τὴν Ἀσφάλεια Θεσσαλονίκης.
Κατηγορεῖται ὁ ἄνθρωπος γιὰ σύστασι ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια κατηγορεῖται γιὰ τὰ ἐξῇς:

 • γιὰ προπαγάνδα
 • γιὰ σύστασι ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως
 • γιὰ διοχέτευσι ψευδῶν εἰδήσεων ποὺ ἀποσκοποῦσαν στὴν παραπληροφόρησι
 • γιὰ συνεντεύξεις σὲ δημοσιογράφους
 • γιὰ ἐπηρεασμὸ τῆς κοινῆς γνώμης κατὰ τῶν μεταλλείων
 • γιὰ διασπορὰ παραποιημένων εἰδήσεων
 • γιὰ ἐνίσχυσι φοβικοῦ κλίματος
 • δυνατότητα βλάβης τῶν ἐπενδύσεων στὴν χώρα μας
 • γιὰ δυνατότητα ἀναστολῆς, προσωρινῆς ἤ μονίμου, τῶν ἐργασιῶν τῆς «Ἑλληνικῆς Χρυσός»…

Καὶ συνειδητοποίησα πὼς πράγματι, ἔτσι εἶναι.
Ὀ Παπαγεωργίου τὰ ἔπραξε ὅλα αὐτά, γιὰ τὰ ὁποῖα τὸν κατηγοροῦν.
Δυστυχῶς ὅμως γιὰ τὴν Ἀσφάλεια Θεσσαλονίκης ἔπρεπε νὰ ξεκινήσῃ μὲ τὸ νὰ ἀπαγγείλῃ κατηγορίες ἀπὸ τοὺς πρώτους διδάξαντες.
Δῆλα δὴ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσῃ τὶς συλλήψεις καὶ τελικῶς τὶς διώξεις, κατὰ τῶν:

 • GAPατο («τὸ» κι ὄχι «ὁ», διότι μόνον οὐδέτερα, σὰν κι αὐτό, μποροῦν νὰ μᾶς περιπαίζουν δίχως νὰ τιμωροῦνται)

 • Ἀντωνάκι («τὸ» κι αὐτό, πάντα μὲ ἰώτα,  ὄχι μὲ ἤτα κι ὄχι μὲ τὸ  «ὁ» ἐμπρός του, διότι κι αὐτό, ὅπως τὸ παραπάνω, στὰ οὐδέτερα ἀνήκει. Ἄλλως τέ οἱ ἄνδρες, ποὺ φοροῦν παντελόνια, ἔχουν τὸ «ὁ» ἐμπρὸς ἀπὸ τὰ ὀνόματά τους. Τά ἀνδρείκελα τί νά ἔχουν;)

 • Μπένυ. (τὸ κι αὐτό… Κατὰ τὰ παραπάνω!!!)

 • Φώτι (ὁμοίως ἄνευ ἀρσενικοῦ ἄρθρου!!!)

Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε πράγματι ἔχουμε ληστοσυμμορίες. Ἐπίσης ἔχουμε καὶ σύστασι ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων… Καὶ προπαγάνδα… Καὶ πράξεις ποὺ ζημιώνουν τὸ δημόσιον συμφέρον… Καὶ συνεντεύξεις σὲ δημοσιογράφους… Καὶ ἐνίσχυσι φοβικοῦ κλίματος… Καὶ βλάβες στὶς ἐπενδύσεις… Καὶ ἐπηρεασμὸ τῆς κοινῆς γνώμης… Καὶ διασπορὰ παραποιημένων εἰδήσεων… Καὶ ἐπὶ πλέον διάλυσι τοῦ ἱστοῦ τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας…
Ἐν ὁλίγοις… Γιὰ νὰ εἶναι ἐν τάξει ἡ Ἀσφάλεια Θεσσαλονίκης ὀφείλει νὰ τὰ ξαναπιάσῃ ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Νὰ προετοιμάζεται φυσικὰ ἡ ἀσφάλεια Θεσσαλονίκης γιὰ νέες συλλήψεις, ἐντὸς ὁλίγου.

 

φωτογραφία

 

 

(Visited 31 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ ληστοσυμμορίες.

Leave a Reply