«Ἐκεῖνοι οἱ ξεβράκωτοι ποὺ δημιούργησαν τὸ 1821 τὶς γνωστὲς προστριβές…»

«Ἐκεῖνοι οἱ ξεβράκωτοι ποὺ δημιούργησαν τὸ 1821 τὶς γνωστὲς προστριβές..1Ὅταν κάποιος «ἡγέτης» ἀρνεῖται τὴν ἱστορία τῶν συμπατριωτῶν του, τότε αὐτομάτως «ἀναβαπτίζεται» σὲ προδότη.
Κι αὐτὸ φυσικὰ εἶναι τὸ λιγότερο. Οἱ μόνοι ποὺ κόπηκαν γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἔχουν τὴν «ἀγάπη» του ἦσαν κάτι ἱεράρχες στὴν Κρήτη.
Ὅλοι ἐμεῖς ὅμως πού τόν τοποθετοῦμε; Πόσο πολύ τοῦ ἐπιτρέπουμε νά ὁρίζῃ τίς ζωές μας καί τά ὅσα ἀφοροῦν στήν ἐθνική μας ὑπόστασι;

Γιὰ νὰ μὴν τὸ κουράζουμε, ἕνα πρέπει νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦ. Αὐτὸς δὲν εἶναι Ἕλλην. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια εἶναι ἕνας «βασιλεὺς δίχως ὑπηκόους» πλέον. Τυπικῶς κρατᾶ μίαν ἕδρα ποὺ δὲν τοῦ ἀξίζει. Ἤ τοὐλάχιστον δὲν ἀφορᾶ στὸν Ἑλληνισμό. Μπορεῖ νὰ εἶναι ὅ,τι στὰ κομμάτια θέλει, νὰ πιστεύη ὅπου θέλει, νὰ ὑπηρετῇ ὅπου θέλῃ… Μόνον ἐμᾶς νὰ ἀφήσῃ στὴν ἡσυχία μας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τί ὀφείλουμε νά σκεφτόμαστε γιά τέτοιου εἴδους ὄντα; Τὸ κλασσικό: «Δέν μέ θέλεις Μαριγῶ; Νά κι ἐμέναν, νὰ κι ἐγώ…»

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)




One thought on “«Ἐκεῖνοι οἱ ξεβράκωτοι ποὺ δημιούργησαν τὸ 1821 τὶς γνωστὲς προστριβές…»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ …«σοβαρότης» ἰσχύος τῶν βακουφίων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply