Κι ὅμως, σὲ λίγο θὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι!!!

Στὴν ζωή μας συμβαίνει γενικῶς τῆς ἀνατροπῆς.
Ὅσα γνωρίζαμε καλούμεθα νὰ τὰ ξεχάσουμε καὶ νὰ πιάσουμε τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή… Ἀπὸ τὸ πιὸ μικρό, ἔως τὸ πιὸ μεγάλο…
Καὶ εἶναι δύσκολα… Κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ δύσκολα… Πολὺ δύσκολα…
Ὅμως…

Ὅμως, κάτι ποὺ ἀρχίζει νὰ ξεδιαλύνεται καὶ ποὺ ἐλάχιστοι ἔχουν ἀρχίσῃ νὰ ἀντιλαμβάνονται εἶναι τὸ πῶς θὰ εἴμαστε μετά…
Μετὰ ἀπὸ τὴν κατάῤῤευσιν… Μετὰ ἀπὸ τὴν χρεωκοπία ποὺ ἔρχεται κι ἐπισήμως… Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀποχώρησίν μας, διότι θὰ μᾶς προκύψῃ κι αὐτό, ἀπὸ τὸ εὐρῶ.

Δέν μέ πιστεύετε; Ἔτσι; Νομίζετε πώς τό γλυτώσαμε τὸ εὐρῶ…;;; Τὸ σώσαμε…
Νομίζετε πὼς παραμείναμε μέσα στὴν Εὐρωζώνη…
Νομίζετε πὼς τὸ κάθε στουρναροΣτουρνάρι λέει ἀλήθεια, ἄν καὶ οὐδέποτε ἔχει δόσῃ τέτοια δείγματα στό παρελθόν;… Νομίζετε πὼς ἐξ αἴφνης τὸ κάθε «Ἀντωνάκιον» μᾶς προέκυψε «πατριώτης» ποὺ θεωρεῖ πὼς «ἀρκοῦν  τὰ μέτρα πού ἐλήφθησαν»… Φθάνουν οἱ καταστροφές, ψιθυρίζουν… Καὶ ξέχασαν τόσο εὔκολα τὸ «στὰ τέσσερα», ποὺ ἐπέβαλαν…

Ὥρα εἶναι λοιπὸν τώρα νὰ καταπιασθοῦν ὅλοι αὐτοὶ μὲ τὶς διασώσεις μας ἤ, ὀρθότερα, μὲ τὴν …δική τους διάσωσιν…

Τέλος πάντων…
Εἶτε μὲ πιστεύετε, εἶτε ὄχι, ἕνα εἶναι τὸ ζητούμενον.
Ἐὰν ὁδεύουμε καλῶς γιὰ τὴν ἐπίσημο ἀνακοίνωσιν τῆς χρεωκοπίας μας, τότε δὲν ἀργεῖ ἐκείνη ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ εὑρεθοῦμε, ἔκπληκτοι σίγουρα, ταλαιπωρημένοι, βιασμένοι ἴσως κάποιες φορές, ἐμπρὸς στὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς νέας αὐτῆς καταστάσεως. 
Καὶ ἡ νέα κατάστασις θὰ ἐμπεριέχῃ κάτι ποὺ οὐδέποτε περιμέναμε, μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ξεπουλημένους ποὺ μᾶς «κυβερνοῦν».

Δὲν ξέρω γιὰ πόσο θὰ κρατήσῃ… Οὔτε πῶς θὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ὑποσχεθῇ «νομιμοφροσύνη» στὰ ξενόδουλα κέντρα ποὺ ἐξυπηρετοῦν… Ὅμως ἐμεῖς σίγουρα γιὰ κάποιες ἡμέρες ἤ μῆνες ἤ χρόνια θὰ γίνουμε ἐλεύθεροι…
Γιὰ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ τὴν χρεωκοπία θὰ εἴμαστε πράγματι ἐλεύθεροι, διότι οὐδεὶς θὰ μᾶς θέλῃ,  ἔτσι ὅπως θὰ μᾶς ἔχουν καταντήσῃ…

Χά… Καί τί νά τήν κάνουμε μωρέ τήν ἐλευθερία ἐάν δέν ἔχουμε νά ταΐσουμε τά παιδιά μας; Ἔ;
Καὶ τὰ παιδιά μας θὰ μάθουμε νὰ τὰ ταΐζουμε μὲ πικραλίδες… Κι ἐμεῖς θὰ ἐπιβιώσουμε… Καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε νὰ βγοῦμε καθαροὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν περιπέτεια…
Ὅπως ἄλλως τὲ τὰ καταφέραμε τόσες καὶ τόσες φορὲς στὸ παρελθόν…
Δὲν γίνεται νὰ μὴν τὰ καταφέρουμε…
Ἐὰν δὲν τὸ πιστεύουμε ἄς αὐτοκτονήσουμε ἀπὸ τώρα γιὰ νὰ μὴν ὑποστοῦμε τὸν κόπο καὶ τὸν πόνο ποὺ θὰ ἀπαιτηθῇ τότε, πρὸ κειμένου νὰ στήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν Πατρίδα μας στὰ πόδια της, σὲ νέα θεμέλια, ὑγιέστερα καὶ σταθερότερα…

Σὲ λίγο θὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι Ἕλληνες…
Σὲ λίγο θὰ μποροῦμε νὰ ἀνασάνουμε ἐπὶ τέλους μόνοι μας, δίχως δυνάστες…
Ὅλα θὰ μηδενισθοῦν… Ὅλα…
Γιὰ αὐτὸ ἄς προσέχουμε… Λίγο κουράγιο… Λίγη δύναμις ἀκόμη…
Φθάνουμε στὴν καμπή, νὰ τὸ θυμᾶστε…

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 76 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Κι ὅμως, σὲ λίγο θὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι!!!

  1. Συγγνώμη που δε συμφωνώ, αλλά δε νομίζω πως η ελευθερία αυτή θα έρθει σύντομα. Χαζοί είναι να μας αφήσουν τώρα που βρήκαν κορόιδα να ξεζουμίζουν; Γιατί, άλλωστε, δε μας επιτρέπουν να κάνουμε δημοψήφισμα, αν θέλουν να μας ξεφορτωθούν;
    Κι αυτούς που μας σκλάβωσαν να διώξουμε, έχουν παραδώσει τα κλειδιά των λουκέτων στους δυνάστες μας…

Leave a Reply