Τὸ θέμα δὲν εἶναι πὼς δὲν ἔχουμε ἤδη τὶς ἀπαντήσεις μέσα μας…

Τὸ θέμα εἶναι πὼς κάποιες φορὲς δὲν μᾶς ἀρέσουν αὐτὲς οἱ ἀπαντήσεις…
Δυστυχῶς…
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια μας…

Τὸ θέμα δὲν εἶναι πὼς δὲν γνωρίζουμε τὸ ὀρθόν, τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἠθικόν…
Τὸ θέμα εἶναι πὼς χρειάζεται κόπος, πόνος καὶ ἀπόλυτος δέσμευσις γιὰ νὰ παραμένουμε πάντα μέσα στὰ πρότυπα ποὺ θὰ θέλαμε γιὰ τὴν κοινωνία μας. Πρότυπα ὅμως ποὺ ξεκινοῦν πρῶτα ἐφαρμόζοντας στοὺς ἑαυτούς μας, τὰ ὅσα πιστεύουμε, καὶ στὴν συνέχεια θὰ μπορούσαμε νὰ ἀξιώσουμε ἐφαρμογὴ γιὰ τοὺς ἄλλους…

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, τὸ παιδὶ δὲν μαθαίνει μὲ τὸν λόγο ἀλλὰ μὲ τὴν μίμησι ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς πράξεις…
Ἔτσι λοιπὸν καὶ τὸ περιβάλλον μας δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ λεγόμενά μας, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς πράξεις μας…

Διότι τὸ μεγαλύτερό μας πρόβλημα ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν δική μας ἀπουσίία δεσμεύσεως ἀπέναντι σὲ αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε ὡς ὀρθά. Τὸν δικό μας κόπο ἐπιλέγουμε νὰ ἀποφύγουμε, πληρώνοντας οὐσιαστικῶς τὸ τίμημα τῶν ἐκπτώσεων καὶ παραμένοντας στὸ ἐπίπεδον τοῦ ἡμί-μέτρου.

Τὸ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδον ἀπαιτεῖ ἐκτὸς ἀπὸ δεσμεύσεις καὶ ἰσχυρὲς ἀνοχές, μαζὺ καὶ ἀντοχές.
Ποιός εἶπε πώς εἶναι εὔκολο τό νά ἀκολουθῇς τά ὄνειρά σου;
Τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι μεγαλύτερες οἱ θυσίες ἀπὸ τὶς ἀπολαβές…
Ὅμως ἐὰν πράγματι θέλουμε κάτι, δὲν ὑπάρχει κόπος, πόνος, φόβος ποὺ νὰ μπορῇ νὰ ἀνακόψῃ τὴν πορεία μας…

Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸ ἦθος μας ἤ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ δικαίου ἤ τὴν ἀνάληψι τῶν εὐθυνῶν μας…
Πάντα ξέρουμε μέσα μας τὸ ποῦ πρέπει νὰ βαδίσουμε…
Ἁπλῶς κάποιες φορὲς δὲν εἶναι τόσο εὐχάριστος ἡ διαδρομή.

Φιλονόη

 

Ὁ τίτλος καὶ ἡ πρώτη πρότασις ἀπὸ σημείωσιν τῆς Γιώτας.

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply