Θέλουν μήπως νά ἐξαφανίσουν τό ἀνδρικό εἶδος ἀπό τόν πλανήτη;

Θέλουν μήπως νά ἐξαφανίσουν τό ἀνδρικό εἶδος ἀπό τόν πλανήτη;Ἄ πὰ πά…
Διότι ἐὰν τὸ ἐξαφανίσουν, τότει οὔτε κι αὐτοὶ θὰ ἀναπαράγονται…
Ἁπλῶς θέλουν λίγο, τόσο δὰ λίγο, νὰ ἐπέμβουν στὸν τρόπο ποὺ ἀναπαράγεται τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.
Ἐξαφάνισαν λοιπὸν τὰ 12 ἀπὸ τὰ 14 διακριτὰ γονίδια τοῦ χρωμοσώματος Υ, ἀπὸ ποντίκια. Τὸ χρωμόσωμα Υ ὅμως εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνει τὴν μεγάλη διαφορὰ ἀνάμεσα στὰ δύο φύλα. Εἶναι δῆλα δὴ ἡ ἀρσενικὴ ἔκφρασις τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ κι ὅλων τῶν ζώων, κατ’  ἀντιστοιχίαν…
Παρὰ τὴν πολὺ προσεκτική τους ἐπέμβασι ὅμως, τὰ ποντίκια δὲν ἔχασαν τὴν ἀναπαραγωγική τους ἱκανότητα ἐν τελῶς. Ἄλλοτε μὲ κι ἄλλοτε δίχως ἐξωτερικὴ βοήθεια, τεκνοποίησαν. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τῶν «ἐπιστημόνων». Κι ὅλο τὸ πείραμα ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ σεβαστοῦ τίτλου: «θέλουμε νὰ βοηθήσουμε ἄνδρες μὲ προβλήματα ὑπογονιμότητος γιὰ νὰ τὰ ξεπεράσουν!!!»
Καὶ μὴ χειρότερα… Ἀν τὶ νὰ ἑστιάσουν στὸ πῶς θὰ λύσουν τὸ πρόβλημα, ἑστιάζουν στὸ πῶς θὰ τὸ μεγιστοποιήσουν…
Καὶ μετὰ μοῦ λέτε πὼς δὲν μᾶς δουλεύουν…

«Σβήνουν» το αρσενικό χρωμόσωμα από τα ποντίκια

Μπορεί το χρωμόσωμα Υ να είναι το απόλυτο σύμβολο της αρρενωπότητας σε επίπεδο… DNA, όμως οι επιστήμονες αποφάσισαν να αποδομήσουν αυτή τη βιολογική αξία, άνευ ουσιαστικού λόγου. Σβήνοντας σε αρσενικά πειραματόζωα τα περισσότερα γονίδια του Υ χρωμοσώματος, διαπίστωσαν ότι αυτά δεν έχαναν την αναπαραγωγική τους ικανότητα έστω και αν απαιτούνταν εφαρμογή μεθόδων υποβοήθησης.

  Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Χαβάης, με επικεφαλής την καθηγήτρια Μόνικα Γουόρντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στην επιθεώρηση «Science», κατάφεραν από τα 14 διακριτά γονίδια που περιέχει το Υ να διαγράψουν τα 12 και τα πειραματόζωα μπορούσαν ακόμη να αποκτήσουν μικρά μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Εξετάζουν μάλιστα την περίπτωση να επιχειρήσουν να εξαφανίσουν και το τελευταίο ζευγάρι γονιδίων, καθιστώντας απολύτως περιττό στην αναπαραγωγή το χρωμόσωμα Υ.

Πρακτικά, τα ευρήματα των επιστημόνων μπορεί να δίνουν ελπίδα σε άνδρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα γονιμότητας λόγω σοβαρών προβλημάτων στο Υ χρωμόσωμα, που οφείλονται σε γενετικά αίτια.

Στα περισσότερα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, ένα παιδί γεννιέται κορίτσι αν κληρονομήσει ένα ζευγάρι ΧΧ χρωμοσωμάτων και αγόρι αν το ζευγάρι αυτό είναι ΧΥ. Αντίθετα με τα άλλα χρωμοσώματα, το χρωμόσωμα Υ δεν έχει γενετικό αντίγραφο, με συνέπεια να είναι πιο ευάλωτο στις μεταλλάξεις και στην εξελικτική φθορά.

Οι ερευνητές τονίζουν με μεγάλη προσοχή ότι τα συμπεράσματα αυτά δεν είναι δυνατόν να έχουν άμεση αντιστοιχία στους ανθρώπους, αφού οι άνθρωποι διαφοροποιούνται από τα ποντίκια σε ζεύγη γονιδίων μεγάλης σημασίας.

ἐλευθεροτυπία

 

Ἔχουμε ὅμως κι ἄλλα…
Τὸ παραπάνω πείραμα συνέβῃ σὲ ἐργαστηριακὲς συνθῆκες. Δὲν μποροῦν, θεωρητικῶς, νὰ καταπιαστοῦν εἰδικῶς μὲ τὸ σπέρμα τριῶν καὶ πλέον δισεκατομμυρίων ἀνδρῶν. Μποροῦν ὅμως νὰ κάνουν κάτι ἄλλο.
Ἐφ΄ ὅσον γνωρίζουν, ἐργαστηριακῶς πάντα, νὰ καταργοῦν μέρος ἤ τὸ ὅλον τῶν Υ χρωμοσωμάτων, τότε μποροῦν νὰ τὸ κάνουν καὶ σὲ μεγαλύτερα …ἐργαστήρια. Μποροῦν δῆλα δὴ μέσῳ τῶν τροφῶν, τῶν ὑδάτων, τοῦ ἀέρος νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ λάβουμε κάποιο σκεύασμα ποὺ θὰ ὁδηγεῖ σὲ ἀνδρικὲς στειρώσεις. Ἀνδρικὲς στειρώσεις ὅμως σημαίνει αὐτομάτως ἔλεγχο ἐπὶ τῶν γεννήσεων. Ἔλεγχος ἐπὶ τῶν γεννήσεων σημαίνει πὼς μόνον ἐὰν εἶσαι «δικός τους» θὰ ἔχῃς τὸ ἀπαραίτητον χρῆμα γιὰ νὰ μπορῆς νὰ «ξεκλειδώσῃς» τὴν προσωπική σου γονιμότητα.

Καὶ μετὰ ἐλᾶτε νὰ μοῦ πεῖτε γιὰ τὸ ἐὰν θέλουν ἀποπληθυσμὸ ἤ ὄχι.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν ἐξαφανίσουν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος, μέσῳ τῆς ἀνδρικῆς στειρότητος, τότε χάνονται κι αὐτοὶ ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη. Ἐὰν ὅμως ἁπλῶς τὸ ἐλέγξουν, τότε ὅλα καλά… Ὁ ἀποπληθυσμός, μὲ μεγαλύτερον σεβασμὸ ὅμως πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, περνᾶ στὸ τελικό του στάδιον.

(Visited 35 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Θέλουν μήπως νά ἐξαφανίσουν τό ἀνδρικό εἶδος ἀπό τόν πλανήτη;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποῦ κατέληξαν τά ἐμβόλια τοῦ Ἀβραμοπούλου; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποῦ κατέληξαν τά ἐμβόλια τοῦ Ἀβραμοπούλου; | Φύτρο

Leave a Reply