85% ἡ αὔξησις στὸ κόστος τῶν φαρμάκων!!!

85% ἡ αὔξησις στὸ κόστος τῶν φαρμάκων!!!Αὐτὸ μᾶς διέφυγε…
Εἶπε λοιπὸν τὸ μπιμπίκιον πὼς ἕνα φάρμακο ποὺ κόστιζε, γιὰ παράδειγμα, 23 εὐρώ, τώρα θὰ κοστίζῃ 13 εὐρώ.
Ὅταν ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἀσφαλισμένου ἦταν στὸ 10%, τότε γιὰ αὐτὸ τὸ φάρμακο πλήρωνε ὁ ἀσφαλισμένος 2,3 εὐρώ.
Τώρα, μὲ τὸ κόστους τοῦ φαρμάκου στὰ 13 εὐρώ, ὁ ἀσφαλισμένος θὰ κληθῇ νὰ πληρώσῃ τὸ 25%.
Δῆλα δὴ 3,25 εὐρώ…
Ὅμως προσθέτει τὸ μπιμπίκιον ἐπὶ πλέον ἔνα εὐρόπουλο, ἔτσι, γιὰ χάριν του καὶ γιὰ χάριν τῶν …πλεονασμάτων!!!
Σύνολον; 
3,25+1=4,25 εὐρόπουλα.
Πόσο λοιπόν πλήρωνε μέ τό ἀκριβό φάρμακο ὁ ἀσφαλισμένος; 2,3 εὐρόπουλα;
Πόσο θά πληρώνῃ τώρα; 4,25… γιὰ τὸ φθηνὸ φάρμακο… ὄχι γιὰ τὸ ἀκριβό.
Πόση ἡ αὔξησις παρακαλῶ; Ποσοστιαίως; Περίπου 85%!!!

Ἀλήθεια, ποῦ ἀκριβῶς κερδίζει ὁ ἀσφαλισμένος;
Καὶ κλαμμένος καὶ δαρμένος καὶ διπλὰ χρεωμένος παραμένει…

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Τὸ παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἀδωναΐ γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξῃ πόσο μεγάλο ἔργο μᾶς προσέφερε!!! Νὰ εἶναι καλὰ βρὲ ἡ ὑπουργάρα μας… Πάντα καλά!!!

Υ.Γ.2. Σὲ δεύτερο παράδειγμα, τοῦ φαρμάκου τῶν 60 εὐρώ, πάλι τοῦ Ἀδωναΐ, στὸ ὁποῖον ὁ ἀσφαλισμένος πλήρωνε ἕξι εὐρόπουλα, τώρα θὰ κοστίζῃ τὸ φάρμακο 15 εὐρόπουλα καὶ τελικῶς θὰ πληρώνῃ ὁ ἀσφαλισμένος 3,25+1=4,25 εὐρόπουλα. Γιὰ τέτοια ἐπίπεδα πράγματι ἀξίζει. Γιὰ τὰ προηγούμενα, ποὺ ὁ ἴδιος ἀνέφερε, μᾶλλον μᾶς ἐμπαίζει…  Ὅσο γιὰ τὶς τιμές… Θὰ τὶς δοῦμε… Μόνον ποὺ θὰ τὶς δοῦμε πάλι …κατόπιν ἑορτῆς.

Υ.Γ.3. Μπορεῖτε νὰ τὸ ἀπολαύσετε τὸ «παλληκάρι» μας ἐδῶ

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply