Μὰ ἡ ἀλλαγὴ συμβαίνει…

Μὰ ἡ ἀλλαγὴ συμβαίνει...Δὲν μᾶς τὸ εἶπαν…
Οὐδεὶς τὸ παρεδέχθῃ…
Οὐδὲ μία ἀνακοίνωσις συνέβῃ…
Κι ὅμως, ἡ ἀλλαγὴ συμβαίνει.
Ἡ μετάβασις ἀπὸ τὸ παλαιὸ καθεστὼς στὸ νέο, συμβαίνει. Γίνεται… Καὶ μέσα μας καὶ γύρω μας… Ὁπουδήποτε…
Ἡ μεταμόρφωσίς μας σὲ κοινωνίες συνειδητοποιημένες εἶναι γεγονός…
Μόνον ποὺ ἐπεὶ δὴ δὲν συμβαίνει αὐτομάτως κι ὁμαδικῶς, εἶναι ἀκόμη δύσκολο, γιὰ τοὺς περισσοτέρους, νὰ τὸ διακρίνουν…
Ἀλλὰ συμβαίνει…
Συμβαίνει καὶ μάλλιστα μέσα μας, βαθειά, στὸ κέντρον τῆς ὑπάρξεῶς μας…

Ἄλλως τέ, γιὰ νὰ πάψῃ ὁ σκλάβος νὰ εἶναι σκλάβος, πρέπει πρῶτα νὰ πιστέψῃ πὼς τὸ ἀξίζει…
Ὅταν θὰ τὸ πιστέψῃ, τότε θὰ κάνῃ ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειάζονται πρὸ κειμένου νὰ ἀλλάξῃ στάσι καὶ συμπεριφορές…
Καὶ μετά, ὅταν ἐκεῖνος θὰ ἔχῃ μεταμορφωθῇ σὲ ἐλεύθερο ἄνθρωπο, μόνον τότε θὰ μπορῇ νὰ τὸ μεταλαμπαδεύσῃ αὐτὸ στὰ παιδιά του καὶ στοὺς γύρω του…

Συνεπῶς, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ γίνουμε αὐτὸ ποὺ ὀνειρευόμαστε, πρῶτα μέσα μας κυττᾶμε… Ἐκεῖ εἶναι ὅλες οἱ ἀπαντήσεις κι ὅλες οἱ λύσεις… Κι ἐκεῖ θὰ βροῦμε καὶ τοὺς δρόμους ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀκολουθήσουμε… Κι ἐκεῖ θὰ ἀνακαλύψουμε πὼς ναί, δὲν γίνεται νὰ ἀλλάξουν ὅλα τὰ κύτταρα μὲ τὴν μία… Θέλουν χρόνο… Χρόνο….
Καὶ ἡ Φύσις ξέρει καλλίτερα…

Φιλονόη

Υ.Γ. Μαζὺ μὲ τὴν ἀλλαγὴ ἐπέρχεται καὶ ἡ κάθαρσις. Κάθε τὶ ἀσθενές, μεμολυσμένο, ἀνίατο θὰ χαθῆ… Ἡ κάθαρσις ξεκίνησε… Καὶ εἶναι ὁριστική…

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply