Τά ὅπλα τῶν Σπαρτιατῶν ἦταν ἀπό ἀτσάλι;

 

Τά ὅπλα τῶν Σπαρτιατῶν ἦταν ἀπό ἀτσάλι;Τὸ 1961 ὁ Ἀμερικανὸς  πυρηνικὸς φυσικὸς καὶ καθηγητὴς μεταλλουργίας δρ. Λάιλ Μπὸρς, πῆγε στὴν Σπαρτὴ καὶ πῆρε ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ ἀρχαιολόγους δείγματα ὀβολῶν ἀπὸ τὸ Ἡραῖον (ναὸ – θησαυροφυλάκιο τῆς ἀρχαίας Σπαρτῆς).

Τὰ ἀνέλυσε στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἀπεφάνθη πὼς δεν ἤταν ἁπλῶς σίδερο ἀλλὰ ἀτσάλι!!!

Ἤταν κρᾶμα σιδήρου καὶ ἄνθρακα μὲ περιεκτικότητα σὲ ἄνθρακα μεταξὺ 0,2 καὶ 0,8%.
Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ ἀήττητο τῶν Σπαρτιατῶν. Δεν ἔσπαζαν τὰ δικὰ τοὺς ὅπλα.
Κατὰ τὴν δηλώση τοῦ στοὺς New York Times, αὐτὸ ἰσοδυναμοῦσε μὲ τὴν κατοχὴ ἀτομικὴς βόμβας γιὰ τὰ…μέτρα τῆς ἐποχῆς…

περιοδικὸν ἀναζήτησις
Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply