Ἡ νανοτεχνολογία πρό χιλιάδων ἐτῶν;

Ἡ νανοτεχνολογία πρό χιλιάδων ἐτῶν;2Στὰ Οὐράλια, πρὸ χιλιάδων ἐτῶν.

Τώρα ὑπάρχει τέτοια τεχνλογία, ἡ νανοτεχνολογία.
Δίπλα ἔχουν καὶ λέξεις,γραμμένες σὲ χιλιοστά.Ἡ νανοτεχνολογία πρό χιλιάδων ἐτῶν;1

Πατῆστε ἐπάνω στὶς εἰκόνες γιὰ νὰ μεγαλώσουν καὶ νὰ τὶς παρατηρήσετε καλλίτερα.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ νανοτεχνολογία πρό χιλιάδων ἐτῶν;

Leave a Reply