Τιμοῦσαν οἱ Ἕλληνες κάποιον ἄγνωστον θεό;

Τιμοῦσαν οἱ Ἕλληνες κάποιον ἄγνωστον θεό;Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες συμφωνοῦν ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Παῦλος, ὅτι δηλαδὴ οἱ πρόγονοί μας τιμοῦσαν καὶ τὸν ἄγνωστο θεό, δὲν εὐσταθεῖ.
Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφερθῇ ὅτι ἀκόμη κι ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος (συντάκτης τῆς περίφημης Βουλγκάτα, τιμώμενος ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὶς 15 Ἰουνίου) ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Παῦλος, στὴν περίπτωση τοῦ ἐπιμάχου βωμοῦ, μετέτρεψε τὸν πληθυντικό: θεοῖς ἀγνώστοις» στὸν Ἑνικό «ἀγνώστῳ θεῷ» καὶ (σὰν νὰ μὴν ἔφθανε αὐτό) παρέδραμε τὸ ὑπόλοιπο κομμάτι τῆς ἐπιγραφῆς ποὺ ἔλεγε:
«
[…] θεοῖς Ἀσίας, Εὐρώπης καὶ Ἀφρικῆς θεοῖς ἀγνώστοις καὶ ξένοις». 

Ἐπάνω μία ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ βρέθηκε τὸ 1909 στὴν Πέργμαο, καὶ ἡ ὁποία λέει τὰ ἴδια ποὺ λένε οἱ ἐπιστήμονες καὶ ὄχι ὁ Παῦλος.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply