Δέν ἔχουμε ποινή; Ἔ, νὰ ἐφεύρουμε!

Δέν ἔχουμε ποινή; Ἔ, νὰ ἐφεύρουμε!Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἔχουμε καὶ τὴν Μυρτῶ…
Τὴν Μυρτῶ ΟΛΩΝ μας, ἐφ΄  ὅσον θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν δικό μας παιδί…
ΕΙΝΑΙ δικό μας παιδί…
Κι ὅμως…
…οἱ «ἀριστεροί» ζητοῦν «Ἐλαφρᾶ μεταχείριση τοῦ Κτήνους!!!»Ἐκεῖ δὲν ἔχουν «ἀνθρωπισμό», γιατὶ ΔΕΝ ἔχει «χορηγήσεις»….

Ὅσο γιὰ τὴν θανατικὴ ποινή… ποὺ ζητοῦν πολλοί, αὐτὴ ἡ ποινὴ ὑπάρχει ΜΟΝΟΝ ὅταν ὑπάρχει θάνατος τοῦ θύματος. (τοὐλάχιστον στὸ Ἀμέρικα).
Τί ποινή ὅμως ἀξίζει σέ αὐτό τό Τέρας;
Μὰ μία ποινὴ πρὸς ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ γιὰ τὰ ἐπόμενα ΚΤΗΝΗ, ντόπια-ἀλλοδαπά, ποὺ θὰ σκεφθοῦν νὰ πράξουν κάτι ἀνάλογο…

Δέν ἔχουμε τέτοιες ποινές;
Ἔ, νὰ τὶς ἐφεύρουμε…!!!

Χαρούλα Χαλκιᾶ

φωτογραφία

(Visited 60 times, 1 visits today)
Leave a Reply