Ὁ Ἅγιος Βαλεντῖνος; Ἔ, καλά! Σιγὰ τὰ ὠᾶ…

Ὁ Ἅγιος Βαλεντῖνος; Ἔ, καλά! Σιγὰ τὰ ὠᾶ...Ὁ κύριος Βερντοῦ, πρώην ἐπιτυχημένος ἐπιχειρηματίας, θύμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τῶν 30s, μὲ μιὰν ἀνάπηρη γυναίκα στὸ σπιτικὸν του, παίρνει μιὰν μεγάλην ἀπόφασιν, ἡ ὁποία ἐν τέλει θὰ τὸν ὁδηγήσῃ στὸ ἐκτελεστικὸν ἀπόσπασμα.
Γίνεται ἔξοχος ἐραστὴς καὶ τρυφερὸς πολύγαμος σύζυγος, πλουσίων καὶ βαρυεστημένων κυριῶν, αἱ ὁποῖαι οὐδέποτε ἐγνώρισαν πρὸ αὐτοῦ λίγον ἔρωτα, λίγην τρυφερότητα.
Τὰς δολοφονεῖ καὶ ἐξαφανίζει τὰ πτώματα, ὡς ὁ τρομερὸς ἐκεῖνος Λανδρὺ ἐκ τοῦ ὁποίου ὁ Κάρολος Τσάπλιν, ἐνεπνεύσθη τὴν ταινίαν «Ὁ κύριος Βερντοῦ».
Πέραν τοῦ ὅλου ποινικοῦ καὶ «ἠθικοῦ» θέματος, ὁ κύριος Βερντοῦ εἶναι ἕνας …θεὸς τοῦ ἔρωτος.
Ἐρωτευμένος ΠΑΝΤΑ μὲ τὴν σακατεμένην του σύζυγον, γίνεται ἕνας πραγματικὸς καὶ ἀνυπόκριτος ἐραστής καὶ ἄλλων γυναικῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐπίσης ἀνάπηροι, ὡς ἀνάπηρος εἶναι πᾶς καὶ πᾶσα ἀνέραστος.
Ὁ Βερντοῦ, μᾶλλον εἶναι ἡ προσωποποίησις τοῦ Ὑπερτάτου Ἔρωτος, ἤτοι τοῦ Φονικοῦ Ἔρωτος. Καθ᾿ ὅτι ὁ πραγματικὸς Ἔρως φονεύει.
Διὰ τοῦτο καὶ ὁμοῦ πρὸς τὸν Κεραυνίωνα Δίαν, τὸν Τριαινηφόρον Ποσειδῶνα, τοὺς πανόπλους Ἄρην καὶ Ἀθηνᾶν, φέρει καὶ κεῖνος ὅπλα. Ὄχι ὅμως ἀγχέμαχα…

Η ΜΟΥΣΙΚΗ: Τὸ τάνγκο τοῦ κυρίου Βερντοῦ.

Φρεάντλης

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply