Συμ-Πτῶμα-το(ς)-Λαγνεία.

Συμ-Πτῶματο(ς)-Λαγνεία.Ἡ λέξις δὲν σᾶς εἶναι ἄγνωστος. Εἶναι ἡ λατρεία, ἡ ἀφοσίωσις, τὸ πάθος γιὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν συμπτωμάτων.
Αὐτὴν τὴν στάσιν τὴν ἐντοπίζουμε εἰς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς κοινωνία μας. Ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ κοινότητα, ἔως τὴν κοινότητα τῶν μηχανικῶν, τῶν μαγείρων, τῶν οἰκονομολόγων, τῶν ἀρχιτεκτόνων, τῶν πολιτικῶν… Ὁπουδήποτε, ὁποτεδήποτε…
Εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς κοινωνίας μας νὰ καταπολεμᾶ τὸ σύμ-Πτῶμα καὶ οὐδέποτε τὸ αἴτιον δημιουργίας τοῦ συμ-Πτῶμα-τος.
Διότι ἐὰν καταπολεμήσῃς τὸ αἴτιον, τότε δὲν θὰ ἐπανεμφανισθῇ τὸ συμ-Πτῶμα. Ἐὰν ὅμως καταπολεμᾶς τὸ σύμ-Πτῶμα μόνον καὶ διαρκῶ, ποὺ συνήθως ἐπανέρχεται ἐντονότερον, τότε τὸ σύμ-Πτῶμα ἐπανέρχεται καὶ ἐπανέρχεται ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ μετατρέψῃ τὸν ὀργανισμὸ σὲ κανονικὸ …Πτῶμα!!!

Πρὸ χθὲς τὸ πρωΐ λοιπὸν διάβασα σὲ σχόλια πολλῶν φίλων, ἀλλὰ κι ἄκουσα ἀρκετοὺς ἄλλους, νὰ ἀναφἐρονται στὴν ἐκπομπὴ τοῦ μουσιοῦ Πρετεντὲρ τοῦ Συμ-Πτώματο(ς)-Λόγου. Κάτι εἶπε, κάτι ἔδειξε, κάτι ἔκανε… Ἐκπομπὴ ἀφιέρωμα στὴν Χρυσῆ Αὐγή…
Στὰ σκοτάδια μου ἐγώ… Τὰ μαῦρα…
Τί νά κάνω λοιπόν;
Ἀπεφάσισα νὰ κάτσω καὶ νὰ ἀκούσω τὸν ἐν λόγῳ σαχλαμαρόμαγκα, μαζὺ μὲ τὴν παρέα του τὴν ὅμοια… (Κατὰ τὸ «δεῖξε μου τὸν φίλο σου…» καὶ κατὰ τὸ «ὁ παπᾶς πρῶτα τὰ δικά του γένια εὐλογᾶ…»)

Ἐκεῖ λοιπόν, σὲ αὐτὴν τὴν ἐκπομπή, μαζεύτηκαν ἅπαντες οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ …«δημοκρατικοῦ τόξου» πρὸ κειμένου νὰ βροῦν τὰ αἴτια καὶ νὰ καταπολεμήσουν τὸ φαινόμενον Χρυσῆ Αὐγή…
Καὶ νὰ ποὺ ἀκούσαμε, σὰν αἴτιο, τὸ ζήτημα τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως… (Ὤ, ναί, ἔως καὶ ἡ Ῥεπούσ(τ)η τοὺς ἀπεκάλεσε ἔτσι… Μὴν ξεχνῶντας φυσικὰ τὰ ἀπαραίτητα εἰσαγωγικά, ἀλλὰ ναί, τοὺς ἀπεκάλεσε ΛΑΘΡΟμετανάστες!!!)
Ἐκεῖ ἀκούσαμε καὶ σὰν αἴτιο, τῆς ἀνόδου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, τὴν ἐγκληματικότητα…
Ἀκούσαμε γιὰ τὴν ὀργή… τὸν θυμό… τὴν ἀγανάκτησιν…
Ἀκούσαμε γιὰ τὴν ἀνεργία… γιὰ τὴν ἀμορφωσιά… γιὰ τὸν …λαουτζίκο, ποὺ ἔτσι …μωρὸς καθὼς εἶναι (δικό μου αὐτό) ἄγεται καὶ φέρεται κανονικότατα ἀπὸ κάθε λαοπλάνο…
Τέλος πάντων πάσχιζαν οἱ διάφοροι ὁμιλητὲς νὰ ἐντοπίσουν τὰ αἴτια ἀνόδου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς…
Κι ἐκεῖ ποὺ ἤμουν ἕτοιμοι νὰ τοὺς ἀπαρατήσω νὰ σκούζουν μόνοι τους, πετάγεται ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Δημοσίου Δικαίου, ἀρκετὰ ἐκνευρισμένος, διότι μόνον αὐτὸς κατάλαβε καὶ οἱ ἄλλοι ἦσαν ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, καὶ τὰ εἶπε ΜΟΝΟΣ του ὅλα. (Περὶ τὸ 27ο λεπτό, στὴν ἐκπομπὴ ποὺ βλέπετε ἐδῶ).

Ὄχι, δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν τὰ αἴτια. Διότι ἐὰν καθόμαστε, κατὰ πῶς τὰ λέει, νὰ ἀναζητήσουμε τὰ αἴτια, θὰ ἔχουμε ἀφήσῃ στὸ μεταξὺ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ ἁλωνίζῃ. Τὸν ἐνδιαφέρει ΜΟΝΟΝ ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ συμ-Πτῶμα-τος!!!!
Μόνον τὸ σύμ-Πτῶμα τὸν ἐνδιαφέρει.
Ἀκοῦτε χωριανοί;
Μόνον τὸ σύμ-Πτῶμα!!!

Ὅλη ἡ κατάντια τῆς κοινωνίας μας ἐκπεφρασμένη σὲ ἐλάχιστες φράσεις, ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς καθηγητοῦ, ποὺ ἀνάθεμα κι ἐὰν κατάλαβε τὸ τὶ εἶπε…

Δὲν βαριέστε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ΟΛΟ αὐτὸ τὸ σύστημα θέλει ἀναδόμησιν.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια θέλει γκρέμισμα, κονιορτοποίησιν τῶν μπάζων του καὶ ΦΤΟΥ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!!!
Δὲν σώζεται…
Τέλος!!!

Καὶ γιὰ ὅσους ἀδυνατοῦν νὰ μὲ πιστέψουν, ἄς περιμένουν τὰ ἐπόμενα ἐπεισόδια…
Θὰ εἶναι ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος… Μόνον ποὺ θὰ εἶναι κάπως πιὸ …ζόρικα, ἀπὸ ὄσο θὰ μπορούσαμε νὰ …φανταστοῦμε.

Μὲ πολὺ μεγάλη χαρά, γιὰ τὴν διαπίστωσιν καὶ τὴν δημοσία ὁμολογία,

ἡ ἐκ τοῦ Πόντου

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Λοιπὸν εἴμαστε λαουντζίκος… Καὶ συμφωνοῦν ἅπαντες… Καὶ θλίβονται …χαρούμενοι, διότι ἕναν λαουτζίκο, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, τὸν ἐλέγχεις… Σωστά;

Υ.Γ.2. Εἶναι κόμμα μὲ παραστρατιωτικὲς ὀργανωτικὲς δομές, ποὺ στοχεύει στὸ νὰ καταλύσῃ τὸ πολίτευμα ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Καί τά ἄλλα, πού ἐπισήμως δέν στοχεύουν στό νά καταλύσουν τό πολίτευμα, γιατί τό καταλύουν;

Υ.Γ.3. Μόνον ποὺ τὰ ὅπλα τοῦ κόμματος ποὺ θέλει νὰ καταλύσῃ τὸ πολίτευμα εἶναι …παιχνίδια!!! Μά εἶναι σοβαροί αὐτοί οἱ ὁμιλητές; Πιό καραγκιόζηδες δέν εἶχε ὁ σαχλαμάρας νά καλέσῃ;  (Ἀπὸ τὸ ἴδιο πρόσωπο ἀκούστηκαν αὐτά!!!)

Υ.Γ.4. Γιὰ τὴν Γαῤῥουφαλιᾶ ὁ κόσμος εἶναι σαφῶς λαουντζίκος… ἀλλὰ μετά, ὅταν τῆς πέρασαν τὰ νεῦρα, ὁ κόσμος ἀπέκτησε  ἔνστικτον. Τί νά πῶ ἐγώ; Τὰ λέει μόνη της…

Υ.Γ.5. Ἔπεσα σὲ μία γιαγιούλα τὶς προάλλες, ποὺ μέσα στὸ ἀλτσχάιμέρ της, μέσα στὰ ἀναπνευστικά της, μέσα στοὺς πόνους της ἀπὸ κάποιο πέσιμο, φώναζε, γιὰ νὰ τὴν ἀκούσουν ΟΛΟΙ: «Χρυσῆ Αὐγή, Χρυσῆ Αὐγῆ, Χρυσῆ Αὐγή… Καθαρίζουν καὶ τὰ σπίτια…» (καὶ ἦταν πάρα πάρα πολλοὶ ἐκεῖ γύρω ποὺ καὶ ἄκουγαν καὶ συμφωνοῦσαν!!!). Φανταστεῖτε τὶ θὰ κουβαλοῦσε ἡ γυναικούλα…

Υ.Γ.6. Νά περιμένω λοιπόν πώς ἡ ἐπομένη δράσις τοῦ Ἀλεξέι θά εἶναι νά καθαρίζῃ τά σπίτια; Ὁμοίως καί τοῦ Σίμου; Καί τῆς Γαρουφαλιᾶς;  Καί τῆς Ῥεπούσ(τ)ενας; Διότι τοὺς ἐνόχλησε ὁ λαϊκισμὸς ἄλλὰ ἔσπευσαν νὰ τὸν υἱοθετήσουν…
Τὰ νούμερα…

δωράκι γιὰ τοὺς Πτῶμα-το-Λάγνους:

Συμ-Πτῶματο(ς)-Λαγνεία.2

φωτογραφία

καὶ τὸ …δωράκι ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply