Ἀλήθειες καὶ ψέμματα.

Ἀλήθειες καὶ ψέμματα.Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζουμε μὲ τὶς σχέσεις μας, εἶναι ὁ βαθμὸς ἀληθείας καὶ ψέμματος ποὺ τὶς χαρακτηρίζει.
Στὶς περισσότερες σχέσεις ἀποκρύβονται σοβαρὲς ἀλήθειες ἤ καλύπτεται ἡ πραγματικότης μὲ «ἀθῶα» ψέμματα.
Ὅλη αὐτὴ ἡ κατάστασις ὅμως, ποὺ διαιωνίζεται, ἀφήνει πολλὰ κενὰ στὶς σχέσεις…
Κενά, ποὺ ἰδίως σὲ συνθῆκες κρίσεως, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἀντιμετωπίζουμε τώρα, ἀποκαλύπτουν …«ξαφνικά» τὴν γύμνια τῶν σχέσεων.
Σχέσεις ποὺ τελικῶς καταῤῤέουν σὰν χάρτινοι πύργοι… Δίχως φανερὰ αἴτια…

Ἡ μεγάλη διαφορά, γιὰ τὴν ὁποίαν ἀξίζει ὅλοι μας νὰ παλέψουμε, εἶναι τὸ νὰ μπορέσουμε νὰ δομήσουμε βαθύτατες συνθῆκες ἐπικοινωνίας.
Ἡ ἐπικοινωνία ὅμως γιὰ νὰ εἶναι ἀληθής, πρέπει πρῶτα νὰ ξεκινᾷ μὲ τὴν ἐπικοινωνία ποὺ ἔχουμε δομήσῃ μὲ τὸν ἐαυτόν μας καὶ τὶς πραγματικές μας ἀνάγκες. Ἐὰν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἀρνούμαστε τὴν Φύσιν μας καὶ τὶς ἀνάγκες μας, ἀκόμη καὶ στὸν ἑαυτόν μας, τότε δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀξιώνουμε εἰλικρινεῖς σχέσεις μὲ τοὺς γύρω μας.
Πρῶτα κυττᾶμε μέσα μας καὶ μετὰ στρεφόμαστε στὸ περιβάλλον μας. Πρῶτα ἀνακαλύπτουμε τὸ ποιοὶ εἴμαστε καὶ μετὰ μᾶς …προσφέρουμε στὸν κόσμο. Πρῶτα ἐκτιμοῦμε αὐτὸ ποὺ εἴμαστε καὶ μετὰ ἀξιώνουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ τὸ ἐκτιμήσουν μὲ τὴν σειρά τους.

Οἱ ἀλήθειες καὶ τὰ ψέμματα σιγὰ σιγὰ ἀλλάζουν τὶς θέσεις τους στὸν λόγο μας, στὴν σκέψιν μας καὶ στὶς συμπεριφορές μας…
Ἀλλάζω ἐγὼ κι ἀλλάζουν ὅλα γύρω μου…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply