Οἱ ἐνδυματολογικὲς προτιμήσεις στὴν Δανία τῆς ἐποχῆς τοῦ χαλκοῦ.

Στὴν ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ ἡ δανικὴ μόδα ἦταν ὅπως καὶ ἡ μόδα τῶν γυναικῶν στὴν Μινωϊκὴ Κρήτη.
(Ἀποροῦν φυσικὰ κάποιοι γιὰ τὸ πῶς ἄντεχαν οἱ γυναῖκες τὸ κρύο…)

Οἱ νέες κι ἐλεύθερες φοροῦσαν κοντὰ φορέματα (μίνι) καὶ οἱ πανδρεμένες μακρυὰ (μάξι).

Κάτω ἐνδύματα κοπέλλας (ἀνασύστασις) ἀπὸ εἴκοσι ἔως τριάντα ἐτῶν (περίπου), ἀπὸ τὴν Δανία τῆς ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ.

Μουσεῖο Δανίας.

περιοδικὸν ἀναζήτησις 

Leave a Reply