Οἱ ἐνδυματολογικὲς προτιμήσεις στὴν Δανία τῆς ἐποχῆς τοῦ χαλκοῦ.

Οἱ ἐνδυματολογικὲς προτιμήσεις στὴν Δανία τῆς ἐποχῆς τοῦ χαλκοῦ.1Στὴν ἐπὸχὴ τοῦ Χαλκοῦ ἡ Δανικὴ μόδα ἦταν ὅπως καὶ ἡ μόδα τῶν γυναικῶν στὴν Μινωϊκὴ Κρήτη.
(Ἀποροῦν φυσικὰ κάποιοι γιὰ τὸ πῶς ἄντεχαν οἱ γυναῖκες τὸ κρύο…)

Οἱ νέες κι ἐλεύθερες φοροῦσαν κοντὰ φορέματα (μίνι) καὶ οἱ παντρεμένες μακριὰ (μάξι). Οἱ ἐνδυματολογικὲς προτιμήσεις στὴν Δανία τῆς ἐποχῆς τοῦ χαλκοῦ.2

Κάτω ἐνδύματα κοπέλας (ἀνασύστασις) ἀπὸ εἴκοσι ἔως τριάντα ἐτῶν (περίπου), ἀπὸ τὴν Δανία τῆς ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ.

Οἱ ἐνδυματολογικὲς προτιμήσεις στὴν Δανία τῆς ἐποχῆς τοῦ χαλκοῦ.3

Μουσεῖο Δανίας.

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply