Εἵμαστε συνταξειδιῶτες στὸν χρόνο καὶ στὸν χῶρο…

Εἵμαστε συνταξειδιῶτες στὸν χρόνο καὶ στὸν χῶρο...Εἴμαστε συνταξειδιῶτες στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο.
Ἐχουμε σταματήσει γιὰ νὰ γνωριστοῦμε μεταξύ μας, νὰ ἀγαπήσουμε ὁ ἔνας τὸν ἄλλο καὶ νὰ μοιραστοῦμε αὐτὰ ποὺ ἔχουμε.
 Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι παροδικὸς καὶ πολύτιμος.
Ἂν τὸν μοιραστοῦμε μὲ καλοσύνη, φροντίδα καὶ ἀγάπη τότε θὰ δημιουργήσουμε τὴν ἀφθονία καὶ τὴν χαρὰ ὁ ἔνας γιὰ τὸν ἄλλον καὶ θὰ νοιώσουμε ὅτι ἡ ζωή μας ἄξιζε τὸν κόπο.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply