Ἔχεις πράγματι πολλὲς ἐπιλογές…

Ἔχεις πράγματι πολλὲς ἐπιλογές...Ἔχεις πολλὲς ἐπιλογὲς γιὰ τὴν ζωή σου, πέρα ἀπὸ τὴν ἁπλῆ ἐπιβίωση.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ θρηνήσεις γιὰ ὅ,τι δὲν πῆρες, ἐνῶ τὸ χρειαζόσουν καὶ γιὰ ὅ,τι σοῦ ἔδωσαν χωρὶς νὰ τὸ θέλεις.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ καθορίζεις καὶ νὰ ἀκολουθεῖς τὶς δικές σου ἀξίες καὶ τοὺς δικούς σου κανόνες.

Ἔχεις δικαίωμα στὴν ἀξιοπρέπεια καὶ στὸν σεβασμό.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ ἀποφασίζεις, νὰ καθορίζεις καὶ νὰ τιμᾷς τὶς δικές σου προτεραιότητες.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ δίνεις τέλος σὲ συζητήσεις ποὺ σὲ καταπιέζουν, σὲ μειώνουν καὶ σὲ ταπεινώνουν.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ μὴν εὐθύνεσαι γιὰ τὶς πράξεις, τὶς συμπεριφορές, τὰ αἰσθήματα καὶ τὰ προβλήματα τῶν ἄλλων.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ κανεὶς λάθη καὶ νὰ μὴν πρέπει νὰ εἶσαι τέλειος.

Ἔχεις δικαίωμα στὴν ἐμπειρία χωρὶς φόβο καὶ ντροπή.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ καλύπτεις τὶς προσωπικές σου ἀνάγκες.

Ἔχεις δικαίωμα στὴν ἠρεμία, στὴν χαρὰ καὶ στὸ παιχνίδι.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ ἀλλάζεις καὶ να ἐξελίσσεσαι.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ μὴν χαμογελᾶς ὅταν κλαiς.

Ἔχεις τὸ δικαίωμα νὰ συγχωρεῖς τοὺς ἄλλους ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτό σου.

Ἔχεις δικαίωμα νὰ δίνεις καὶ νὰ παίρνεις ἀγάπη…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 29 times, 1 visits today)
One thought on “Ἔχεις πράγματι πολλὲς ἐπιλογές…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἔχεις πράγματι πολλὲς ἐπιλογές… | MadatoForos

Leave a Reply