Ἐκπτώσεις…

Ἐκπτώσεις...Ὁ ἀφεδρὼν ἑνὸς ψυχικῶς πάσχοντος συνανθρώπου μας καὶ ἡ ἐπισκεψιμότης του ὑπὸ τῶν ἀπολήξεων τοῦ οὐροποιητικοῦ συστήματος ἄλλων συνανθρώπων μας, ὡς πρόβλημα συζητήσεων καὶ ἀναφορᾶς, μὲ καθιστᾶ σύννουν περὶ τὴν ἐχεφροσύνην πολλῶν τινων ἄλλων.
Μέμνησο, φίλε ἀναγνώστα! Ὁ ψυχικῶς πάσχων, δὲν στερεῖται κατ᾿ ἀναγκαίαν συνθήκην τῆς εὐφυΐας.
Ὁ στόχος του εἶναι νὰ προσεχθῇ.
Καὶ τὸ ἔχει ἐπιτύχει…

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply