Τὰ ἀραβικὰ ἀριθμητικὰ ψηφία εἶναι…ἑλληνικά;

Ὣς γνωστόν, τὰ ἀριθμητικὰ ψηφία, που χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη, καλοῦνται ἀραβικά. Μὲχρι τὴν καθιέρωση τοῦ συγχρόνου συστήματος ἀπεικόνισης τῶν ἀριθμῶν, οἱ Ἑλληνες συμβόλιζαν τοὺς ἀριθμοὺς μὲ τὰ πρῶτα γράμματα τῆς ἑλληνικῆς ἀλφαβήτου, καὶ μὲ τὸν συνδυασμὸ τους.

Τὰ ἀραβικὰ ἀριθμητικὰ ψηφία εἶναι...ἑλληνικά;2

Κατὰ πόσον, ὅμως, ἰσχύει ὅτι τὸ σύγχρονο σύστημα ἀπεικόνισης ἀριθμῶν εἶναι ἀραβικό; Παραθέτω ἕναν πίνακα που ἔφτιαξα πρόχειρα, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει τὴν μετατροπὴ τῶν ἑλληνικῶν ψηφίων διαφόρων ἐποχῶν(κλασσική,μεσαιωνική) καὶ διαφόρων σχημάτων(κεφαλαῖα,μικρά,καλλιγραφικά), σὲ λεγόμενους ἀραβικοὺς ἀριθμούς.

Τὰ ἀραβικὰ ἀριθμητικὰ ψηφία εἶναι...ἑλληνικά;

Μὲ λίγη φαντασία, διαπιστώνουμε ὅτι οἱ σύγχρονοι λεγόμενοι ”ἀραβικοί” ἀριθμοί, ἔχουν μεγαλύτερη ὁμοιότητα μὲ τοὺς παλιοὺς ἑλληνικοὺς ἀριθμούς, παρὰ μὲ τοὺς γνήσιους ἀραβικοὺς ἀριθμούς, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ τὸν ἀραβικὸ κόσμο, καὶ οἱ ὁποῖοι φαίνονται στὸν κάτωθι πίνακα:

Τὰ ἀραβικὰ ἀριθμητικὰ ψηφία εἶναι...ἑλληνικά;

Προκύπτει ἕνα ἐρώτημα: Τὰ σύγχρονα παγκοσμίως ἐπικρατοῦντα ἀριθμητικὰ ψηφία εἶναι ἑλληνικά;

Σπάρτακος Τανασίδης

[email protected]

(Visited 432 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ ἀραβικὰ ἀριθμητικὰ ψηφία εἶναι…ἑλληνικά;

  1. Προσωπικά πιστεύω πως ναι, είναι ελληνικοί. Και το στηρίζω στο αδιαμφισβήτητο γεγονός της σχέσης του ελληνικού αλφάβητου με τους αριθμούς και επικαλούμαι και κατά μεγάλο ποσοστό τον Αργυρόπουλο τον μαθηματικό με τις εξαιρετικές εκδόσεις που έχει κάνιει. Γιατί δεν είναι τα αραβικά μαθηματική γλώσσα και είναι τα ελληνικά? Επειτα, υπολογίστε και το γεγονός που παραδέχονται πολλοί ιστορικοί και ερευνητές, πως μεγάλο μέρος (ίσως και 80%) της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, διασώθηκε από Αραβες. Υπολογίστε πως χρειάστηκαν και κάποιους αιώνες για να κατανοήσουν κάποια πράγματα (έτσι κι αλλιώς ζούσαν και κάτω από την σκέπη του Ελληνικού πνεύματος πολλούς αιώνες) και συνοπολογίστε μετά και το πότε εμφανίσθηκαν οι αριθμοί (6ον ή 7ον αιώνα μ.Χ. ? Κάποιος κάπου κάποτε είχε γράψει για την πιθανότητα στην Ελευσίνα να φυλάσσονταν οι αριθμοί εκεί, δεν κατέχω … Ελπίζω η Ιστορία (η αυθεντική και όχι του κάθε πλανητάρχη) να αποκαλύψει ΚΑΙ αυτό το θέμα.

Leave a Reply