Ἕνας φίξιον «ἀριστοκράτης ἀναρχικός».

Ἕνας φίξιον «ἀριστοκράτης ἀναρχικός».Ὁ πλοίαρχος Νέμος, ἐκ τῶν «Εἰκοσακισχιλίων Ὑποθαλασσίων Λευγῶν» καὶ τῆς «Μυστηριώδους Νήσου», τοῦ Ἰουλίου Βέρν, ἦτο:
1. Ἀριστοκράτης (Ἰνδὸς πρίγκηψ).
2. Φιλελεύθερος.
3. Ἀντιαποικιοκράτης.
4. Οἰκολόγος.
5. Φιλέλλην.
6. Μπὸν βιβέρ.
7. Καπνιστής.
8. Ἀντιλουδίτης.
9. Τεχνοκράτης.
10. Πανεπιστήμων.
11. Κλασσικῆς παιδείας.
12. Μουσικός (ὀργανίστας).
13. Ἐρωτικός.
14. Ἐκδικητής, ὄχι ἐκδικητικός.
15. Φιλόπατρις, ἀλλ᾿ ὄχι σωβινιστής.
Ἦτο, ἐν ἄλλαις λέξεσιν, ἡ ἐπιτομὴ τοῦ ἰουλιοβερνικοῦ ἥρωος. Ἕνα ὑπόδειγμα καὶ πρότυπον ζωῆς.
Πόσον τυχερὸς αἰσθάνομαι, ἐπειδὴ μεγάλωσα μὲ αὐτὰ τὰ ἔργα στὸ προσκεφάλι μου.
Πόσον εὐτυχὴς αἰσθάνομαι, ἐπειδὴ δὲν μεγάλωσα ποτέ…

Φρεάντλης

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply