Γιὰ μαμάδες (καὶ ὄχι μόνον).

Γιὰ μαμάδες (καὶ ὄχι μόνον).«Δύο τέκνων μητέρα τὸν πίθηκον εἶναι ἀκήκοα· ἀμφοτέροις οὖν κληρονομίαν χαρίζεσθαι, τῷ μὲν τὸ μῖσος, τῷ δὲ τὴν οἰκείαν ἀγάπην, δι᾿ ἧς καὶ ἀποκτείνει τὸ πεφιλημένον, συχνῶς περιπτυσσομένη καὶ περιλείχουσα. Τὸ δὲ μισηθὲν τὰς ἐρήμους φοιτῆσαν, διέδρασε τὸν κίνδυνον».

(Ἄκουσα πὼς ἡ μαϊμοῦ ἔχει δυὸ παιδάκια. Καὶ στὰ δυὸ ἄφησε λοιπόν κληρονομιά. Στὸ ἕνα ἄφησε τὸ μίσος της καὶ στ᾿ ἄλλο τὴν ἀγάπη της, μὲ τὴν ὁποία τὸ σκότωσε τὸ πολυαγαπημένο της, μὲ τὸ νὰ τὸ σφιχταγκαλιάζῃ κάθε τόσο καὶ νὰ τὸ καταγλείφῃ.
Τὸ μισητὸ ἀπόπαιδο, ζώντας στὶς ἑρμιές, τὴν γλύτωσε…)

Φρεάντλης

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply