Ἂς κυττάξουμε ψηλά…

Ἂς κυττάξουμε ψηλά...Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι περπατοῦν γρήγορα καὶ ἔχουν τὰ μάτια τους στραμμένα στὸ πεζοδρόμιο ἤ τὸ πολὺ πολὺ στὰ ῥοῦχα καὶ στὰ πρόσωπα τῶν περαστικῶν.
 Ἂς κοιτάξουμε ψηλὰ ἀγαπημένοι μου φίλοι.
Ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ οὐρανοῦ μπορεῖ κανεὶς παντοῦ νὰ τὸ δεῖ.
Δὲν χρειάζεται κἄν νὰ εἶναι γαλάζιος γιατὶ μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο τὸ φῶς πάντοτε καταφέρνει νὰ μᾶς κάνει νὰ τὸ αἰσθανθοῦμε.

Καλημέρα!!!

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογράφια

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply