Κομματιάζουν τὸν Παρθενώνα γιὰ νὰ τὸν …προστατεύσουν!!!

Τὸ θέμα τὸ ἔμαθα ἀπὸ τὴν Χαρούλα. Δὲν τὸ γνώριζα…
Ἀπό ποιάν Χαρούλα;;;
Μὰ τὴν Χαρούλα ποὺ ζεῖ στὸ Μαϊάμι, ἀλλὰ ποὺ κόπτεται περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ τὴν κληρονομιά μας καὶ τὰ μνημεῖα μας…
Ἄλλως τέ… Ποῦ νά μᾶς μείνῃ σέ ἐμᾶς καιρός, μέ τόσην κλάψα, νά ἀσχοληθοῦμε μέ μίαν ἐπίσκεψιν σέ μουσεῖο ἐτοῦτες τίς ἐποχές;
Ἡ Χαρούλα λοιπὸν καταγγέλει πὼς ὁ Παρθενώνας μας ἔμεινε μισός…
Βέβαια κάτι τέτοιο μὲ μίαν πρώτη ματιὰ δὲν εἶναι ἀπολύτως ὀρατό…
Πάντως ἀναζητῶντας πληροφορίες στὸ διαδίκτυον διεπίστωσα πὼς ναί… Τὸν πετσοκόβουν…
Ἀλλὰ τὸν πετσοκόβουν γιὰ νὰ τὸν προστατεύσουν….. Ὅπως ἰσχυρίζονται…

Κι ὅπως θὰ διαπιστώσατε κι ἐσεῖς, τὸ κάνουν μὲ πολὺ πολὺ πολὺ μεγάλην χαρά!!!

Μὲ πάρα πολὺ πολὺ πολὺ μεγάλη χαρά!!!

Γνώριζα γιὰ τὶς συντηρήσεις, γιὰ τοὺς καθαρισμούς, γιὰ τὶς μεταφορές, γενικῶς… κάποιων εὑρημάτων. Μὰ εἰδικῶς δὲν γνώριζα.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε ΑΡΝΟΥΜΑΙ νὰ πάω στὸ νέον Μουσεῖον… Ἀρνοῦμαι τὸ δικαίωμα ὑπάρξεως αὐτοῦ τοῦ Μουσείου…
Ἀλλά τί σημασία ἔχει ὀ δικός μου λόγος καί ἡ δική μου τοποθέτησις; Αὐτὸ κόβει εἰσιτήρια καὶ κάποιοι τρίβουν πανευτυχεῖς τὰ χέρια τους…
Εἰδικῶς τώρα ποὺ ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς νὰ ὑποδεχθοῦν κι αὐτὰ ποὺ ἅρπαξε ὁ Ἔλγιν..
Κι ὅλα μαζὺ θὰ τὰ χώσουν μέσα στὸ τσιμεντοσιδεροϋάλινο τερατούργημά τους, γιὰ νὰ τὰ ἐπιδεικνύουν, δίχως νὰ τὰ σέβονται καὶ νὰ τὰ κατανοοῦν, ὡς εὑρήματα… Διότι ἐὰν τὰ ἐσέβοντο κι ἐὰν τὰ ἐκτιμοῦσαν, τότε θὰ τὰ ἄφηναν στὶς θέσεις τους, μὲ ὅλες τους τὶς φθορὲς καὶ τὶς ἀπώλειες… Μὲ τὴν κιτρινίλα τους, τὴν μαυρίλα τους… Ἀκόμη καὶ τὴν σαπίλα τους…
Καὶ θὰ τὰ συντηροῦσαν ἐκεῖ, ἐπὶ τόπου… Κι  ὄχι ἀλλάζοντάς τους τὰ …φῶτα στὶς μετακινήσεις!!!

Ποιός μᾶς εἶπε ἐμᾶς πώς ἔχουμε δικαίωμα μετακινήσεως τῶν μνημείων μας; Πότε ἐπί τέλους θά συνειδητοποιήσουμε πώς γιά νά στηθοῦν ἐκεῖ πού στήθηκαν κάτι ἐξυπηρετοῦν;

Ἀλλὰ ποῦ νὰ τὰ ἀντιληφθοῦμε ἐμεῖς αὐτό…
Ἐμεῖς εἴμαστε …πεπολιτισμένοι καὶ οἱ παπποῦδες μας ἦσαν …ξυπόλητοι!!!
Ἔτσι δέν μᾶς μαθαίνουν;

Φίλος λοιπὸν τῆς Χαρούλας πῆγε τὴν Κυριακὴ 23 Μαρτίου στὸ Μουσεῖον. (Ἐκεῖ ποὺ δὲν πατῶ ἐγώ!!!)
Καί τί εἶδε ὁ ἄνθρωπος;
Μπᾶ… Ἁπλῶς διεπίστωσε πὼς εἶχαν ἀποκόψῃ τὶς μετόπες… Τόσο ἁπλᾶ…

Εἶναι γιὰ τὸ …καλό του!!! Τοῦ Παρθενῶνος!!! Δὲν ξέρει αὐτός… Οἱ …ἔχοντες καὶ κατέχοντες ξέρουν!!!
Κατὰ πῶς συνηθίζεται σὲ ἐτοῦτον τὸ τόπο…

Διότι ἐμεῖς δὲν τὸ γνωρίζουμε τὸ καλό μας… Οἱ ἄλλοι πάντα τὸ γνωρίζουν καλλίτερα καὶ μεριμνοῦν ἀναλόγως…
Καὶ δυστυχῶς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ «καλό μας», ποὺ περιγράφει τὸ τραγούδι, ἐπιδιώκουν γιὰ ΟΛΟΥΣ ἐμᾶς…
Καὶ πρῶτα πρῶτα γιὰ τὰ μνημεῖα μας…
Αὐτὸ δὰ ἔλειπε στὰ μνημεῖα μας νὰ γνωρίζουν ἀπὸ μόνα τους τὸ …καλό τους!!! Σᾶς παρακαλῶ…

Ὁ φίλος λοιπὸν τῆς Χαρούλας πῆγε στὴν Ἀκρόπολιν τὴν περασμένη ἑβδομάδα καὶ διεπίστωσε ἔντρομος πὼς τὸν μισὸ Παρθενώνα τὸν ἔχουν ἀδειάσῃ ἀπὸ τὶς μετόπες του… καὶ τὶς ἔχουν χώσῃ μέσα στὸ μουσεῖον…
Ἀλλὰ εἴπαμε…
Προέχει ἡ προστασία του…Καὶ μὴν πεταχτῇ κάποιος νὰ μοῦ πῆ πὼς τὸ κάνουν γιὰ νὰ διασώσουν κάτι… Διότι γιὰ νὰ διασώσουν ἀποκλείτεται… Ἀπὸ αὐτὰ δὲν κατέχουν… Διότι αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ …διάσωσις ὁδήγησε τὸ μνημεῖον ἀπὸ ἄορνο πέτρα, νὰ καταντήσῃ κουτσουλῶνας παντὸς πετουμένου…. Κι ἄλλα πολλά, ποὺ ἐμεῖς φυσικὰ ἀγνοοῦμε… (Καὶ καλῶς ἀγνοοῦμε, διότι κυκλοφοροῦν κι ἐλεύθερα ἐγκεφαλικά…!!!)

Ναί, ἀπουσιάζουν ΠΟΛΛΑ κομμάτια του… Καὶ σαφῶς ἡ ἐπίσημος δικαιολογία εἶναι φυσικὰ  ἡ …προστασία τους!!!
Ἡ ἴδια προστασία ποὺ μᾶς παρέχουν εἰσάγοντας τὰ μεταλλαγμένα, τὰ νανοπροϊόντα καὶ τὰ χημικὰ στὴν διατροφή μας…
Ἡ ἴδια προστασία ποὺ μᾶς παρέχουν μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ διακινοῦμε παναρχαίους σπόρους γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν μας…
Ἡ ἴδια προστασία ποὺ χώρισε τὸ γάλα στὰ δύο καὶ μᾶς ὁδήγησε σὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ καρδιαγγειακὰ προβλήματα.
Ἡ ἴδια προστασία ποὺ μᾶς ἔφερε ἐπόπτες τοῦ Σόιμπλε γιὰ νὰ προσμετρᾷ τὰ πόσα εἰσιτήρια κόβουμε στὰ λεωφορεῖα μας, πόσες φορὲς τραβᾶμε τὸ καζανάκι μας καὶ πόσα κιλὰ κρέατος τρῶμε κατ’ ἔτος.
Ἡ ἴδια προστασία ποὺ μᾶς στέρησε τὶς ἀτομικές μας ἐλευθερίες πρὸ κειμένου νὰ τὶς …διασώσουν!!!!

Κι ἐπανέρχομαι στὸ θέμα τοῦ Παρθενῶνος.
Μετὰ ἀπὸ τόσες δεκαετίες ποὺ ἀκούγαμε τὰ μύρια ὅσα γιὰ τὸ καυσαέριον, γιὰ τὴν μόλυνσιν, γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ μνημείου, μᾶς «ἔπεισαν» πὼς πρέπει νὰ μεταφερθοῦν ΟΛΑ τὰ τμήματα τοῦ ναοῦ, ποὺ διεσώθησαν, στὸ Μτὸ μουσεῖον, πρὸ κειμένου νὰ ..ἀποδιασωθοῦν… Καὶ νὰ προπαγάνδες ἀπὸ ἐδῶ, καὶ νὰ παραπληροφορήσεις ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ νὰ ψεύδη παρὰ πέρα… Τί στά κομμάτια ἔχουν κάνει στόν ναό, πάντα γιά νά τόν  …«προστατεύσουν», κι ἄλλαξαν ΟΛΑ τά μολύβια του μέ ἄλλα μέταλλα ἤ μέ ὑλικά πού ἀκυρώνουν κάθε ἀντισεισμική του ὑποδομή; 2.500 χρόνια τὸ μνημεῖον στεκόταν ΔΙΧΩΣ αὐτοὺς ὄρθιο.
Βάρβαροι καὶ βάρβαροι καὶ βάρβαροι πέρασαν, τὸ σημάδεψαν ἀλλὰ δὲν κατάφεραν νὰ τὸ καταστρέψουν.
Τέτοιαν καταστροφὴ ὅμως…
Ἔπρεπε νά καταστραφῇ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ἀπό ἐτοῦτα τά σαπρόφυτα πού νομίζουν πώς κυβερνοῦν;

Δῆλα δή ἔπρεπε τό τελειωτικόν κτύπημα νά τοῦ τό δόσουν (ἄς ποῦμε) Ἕλληνες;
Κι ἀντέχεται αὐτό;

Καὶ πᾶμε τώρα στὸ καλλίτερον…
Ἡ Χαρούλα σκέφθηκε, καὶ νομίζω πὼς ἔχει δίκαιον, πὼς ἐπεὶ δὴ ΟΛΑ τὰ Μουσεῖα μας περνοῦν σὲ ξένα χέρια, ἐπισήμως, τώρα πιὰ εἶναι μᾶλλον πασιφανὲς πὼς αὐτὸς ποὺ θὰ πάρῃ τὸ Μουσεῖον θὰ θησαυρίσῃ. Δὲν ἔχει σημασία ποὺ τὰ ἐκθέματα θὰ εἶναι σὲ …κομματάκια… Σιγά… Τὸ …πρώην (σχεδόν) ΟΛΟΝ τοῦ ναοῦ θὰ στέκεται ἀπέναντι καὶ θὰ τὸ βλέπουν μέσα ἀπὸ τὴν γυάλα τους… Ἀποστειρωμένα! Ὅπως τὰ πάντα στὴν ζωή μας σήμερα!!!

Γιὰ νὰ πάρουμε μίαν ἰδέα, τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει…

Ἔ… Μὴν μοῦ πεῖτε!!! Ὀμορφιές!!! Ἔ… Ποῦ θά εὕρισκε καλλίτερον τόπο γιά νά σταθῇ ὁ Κένταυρος ἀπό τήν μετόπη;
Δέν ὀνειρευόταν σέ ὅλην τήν …μαρμάρινη ζωή του μερικές κακόγουστες μεταλλικές κολῶνες γύρω του;  Τοὐλάχιστον…

Δέν εἶναι πολύ πιό καλά γιά τά μάρμαρα πού σκάλισε ὀ Φειδίας νά τά χώσουμε στήν ἀπομόνωσιν καί νά διοργανώνονται ἐμπρός τους «ΚΟΚΤΕΙΛ ΠΑΡΤΥ», κατά τά βρετανικά πρότυπα; Τί λέτε;
Καὶ φυσικὰ θὰ γεμίσουν μὲ φθηνά, ἄθλια, ἀπαράδεκτα ἀντίγραφα τὸν ναὸ τῆς Παλλάδος!!!

Πάντως τὸ ἔργον τιτλοφορεῖται ὡς …ἀναστήλωσις!!!
Βέβαια ἐγὼ γνώριζα πὼς ἀναστήλωσις σημαίνει τὸ νὰ ἐπαναφέρω στὴν ἀρχικήν τους θέσιν τὰ ἐρείπια…
Λάθος ὅμως τὰ γνώριζα… Πολὺ λάθος… Καὶ μαζύ μου τὰ γνώριζαν λάθος κι ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ λεξικὰ καὶ οἱ ἐγκυκλοπαίδειες…
Ἰδίως ἐὰν πίσω ἀπὸ τὴν …ἀναστήλωσιν εἶναι μία κοτζὰμ Εὑρωπαϊκὴ Ἔνωσις, μαζὺ μὲ τὰ πακέτα ΕΣΠΑ… (Ποὺ φυσικὰ δὲν ἔφθασαν στὸν …συνήθη τους προορισμό, ποὺ ἦταν, κατὰ πῶς μᾶς τὰ ἔλεγαν, οἱ ἐπιχειρηματίες… Ἄλλου εἴδους …ἐπιχειρήσεις, πιὸ κερδοφόρες ἔκρυβαν!!!)

Τὶ σοῦ κάνει ὅμως τὸ χρῆμα…
Ἔως καὶ ἀλλαγὴ ἐνοιολογικῶν χρήσεων…

Ἡ κατάληξις ὅλων τῶν παραπάνω…
Χά… Ἔργα πολιτισμοῦ…
Μὴν γελάσετε…
Ναί, αὐτὴν τὴν φορὰ οἱ βάρβαροι δὲν ἔφυγαν…
Ἐδῶ εἶναι παρέμειναν, γεννοβόλησαν καὶ ἰδοῦ τὰ παιδιά τους καὶ τὰ …«ἔργα» τῶν παιδιῶν τους:

Μὴν μοῦ πεῖτε…
Ἄψογον τό ἔγκλημα;
Καί μέ τίς εὐλογίες μας, τήν χρηματοδότησίν μας καί τίς ἀνοχές μας;
Σωστά;

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἄ ῥὲ Γαβρᾶ…. Νωρὶς τὸ τελείωσες τὸ ταινιάκι σου/ἀφιέρωμα γιὰ τὸν Παρθενώνα… Σοῦ διέφυγε ἡ ἐξακολούθησις τῆς καταστροφῆς ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς βαρβάρους… Προλαβαίνεις νά τό καταγράψῃς ἄρα γέ; Διότι οἱ βάρβαροι συνήθως ἐξαφανίζουν τὰ ἴχνη τους…

Υ.Γ. 2. Θὰ ἔρχεται τὸ ἄμοιρο τὸ ἀνθρωπάκι ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριὰ τοῦ κόσμου γιὰ νὰ θαυμάσῃ τὸν Παρθενώνα καὶ θὰ βλέπῃ τὶς γυάλες… Καὶ μὴ χειρότερα νὰ λέμε…

Υ.Γ.3. Ἄ ῤὲ Μακρυγιάννη… Ἐὰν ἤξερες γιὰ τὶ ἀγωνιζόσουν θὰ εἶχε μεταναστεύσῃ στὴν Σελήνη!!!

Υ.Γ.4. Ἡ Χαρούλα σχεδὸν ΕΚΡΑΥΓΑΖΕ πὼς μᾶς παίρνουν τὸν Παρθενώνα… Μία μικρὰ διόρθωσις… Δὲν μᾶς τὸν παίρνουν τώρα… Μᾶς τὸν ἔχουν πάρῃ ἤδη… Πρὸ πολλοῦ… Τὸ ἀναφέρει καὶ ἡ σχετικὴ πινακίδα στὴν εἴσοδον…

Υ.Γ.5. Παραμένουμε πάντα πρωτοπόροι!!! Εἴμαστε ὁ μοναδικὸς λαὸς στὸν πλανήτη ποὺ πρὸ κειμένου νὰ …διασώσουμε τὴν πνευματική μας κληρονομιὰ τὴν …κομματιάζουμε καὶ τὴν καταστρέφουμε!!! Ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ μᾶς ἀκολουθήσουν συντόμως κι ἄλλοι λαοί… Ξέρουμε ἐμεῖς καλλίτερα… Ἐμεῖς καὶ οἱ …Ταλιμπᾶν!!! Αὐτοὶ χαράζουν τὸν δρόμο πλέον κι ἐμεῖς, ὡς πιστὰ σκυλιά, ἀκολουθοῦμε…

Υ.Γ.6.  Κατὰ μίαν ἔννοιαν, πολὺ …μακρινή, ἴσως ἔτσι πρέπει νὰ τελειώσῃ κι αὐτὸς ὁ κύκλος. Ἴσως, ἐὰν ἀναλογιστοῦμε μὲ ἐντιμότητα, τὸ τὶ ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, ποιὸς τὸ ξεκίνησε, γιατὶ τὸ ξεκίνησε, ποῦ στόχευε καὶ κατὰ πόσον ἐπέτυχε τοὺς σκοπούς του… Ἴσως… ἴσως πολὺ καλῶς κάνει καὶ συμβαίνει κι αὐτὸ τὸ ἔγκλημα… Ἴσως λέω…!!!

  Εὐρωπαϊκή κληρονομιά;

 Σημείωσις 1

Ὁ φίλος τῆς Χαρούλας ποὺ τῆς ἔδωσε τὴν παραπάνω πληροφορία τελικῶς ἦταν ὁ κοινός μας φίλος Γιάννης Φραγκούλης καὶ τὸ εἶχε δημοσιεύσῃ στὴν σελίδα του ἐδῶ, ἀπὸ ὅπου καὶ ἡ σχετικὴ φωτογραφία. Ἐπεὶ δὴ δὲν εἶχα ἄμεσον ἐνημέρωσιν, τοῦ ζητῶ συγγνώμη, δημοσίως, ποὺ τὸν παρέκαμψα, ἀλλὰ τελοῦσα ἐν ἀγνοίᾳ.
Πάντως σὲ κάθε περίπτωσιν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐνημέρωσιν καὶ γιὰ τὴν κινητοποίήσιν.
Μᾶς δραστηριοποίησε…

 Σημείωσις 2

Τὸ μνημεῖον δὲν ἔχει ἀλλάξῃ ὄψιν ἤ μέγεθος ἤ ὄγκο.
Κάθε τμῆμα του ποὺ ἀφαιροῦν τὸ ἀντικαθιστοῦν μὲ ἀντίγραφα.
Ὁ Γιάννης, κάτι ποὺ δὲν ἤξερα, κι ἔμαθα ὅταν διάβασα τὴν δημοσίευσίν του,  καταγγέλει  πὼς ἀπουσιάζουν τμήματα. Δὲν ἰσχύει. Ἀντικαθίστανται αὐτὰ τὰ τμήματα ἀπὸ τὸ 2012, μὲ πυρετώδεις ῥυθμούς. Δὲν ἀφήνουν ὅμως κάποια κενά..
Μπορεῖ νὰ τὸ ἐρευνήσῃ ὁ ὁποιοσδήποτε!!!
Τὸ πρόβλημα λοιπὸν ἀφορᾷ στὴν εὐστάθεια του μνημείου καὶ στὸ ἐὰν τὸ μνημεῖο εἶναι …μνημεῖον ἤ …μαϊμοῦ. Ὄχι στὴν ἀλλαγὴ τοῦ ὄγκου του. Στὴν ἀλλαγὴ τοῦ εἴδους του.

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ,   ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

10 thoughts on “Κομματιάζουν τὸν Παρθενώνα γιὰ νὰ τὸν …προστατεύσουν!!!

  1. Αυτό παιδιά, γίνεται εδώ και χρόνια. Εσείς τώρα το αντιληφθήκατε; Η καταστροφή είναι πασιφανέστατη. Συγκρίνετε φωτογραφίες του Παρθενώνα πριν 25 χρόνια με αυτό που βλέπετε σήμερα και θα καταλάβετε. Αποδομούν τον Ελληνισμό, θα μας σβήσουν από τον χάρτη των εθνών. Και για να πάμε και λίγο πιό πέρα, ποιός μας εγγυάται ότι αυτά που δήθεν “μεταφέρουν” στο Μουσείο δεν είναι πιστά αντίγραφα, όταν τα αυθεντικά πωλούνται έναντι πινακίου φακής στα Μουσεία του εξωτερικού προς αξιοποίηση ή…εξαφάνιση;

    Μία νέα ημέρα ξημερώνει σύντομα για τον Ελληνισμό και θα είναι αυτή που θα πάψει να υπάρχει ακόμα και στα λεξικά

    • Συμφωνῶ Ἄγγελε. Δυστυχῶς τώρα ἀρχίζουμε νὰ ἀναρωτιόμεθα… ἄν καὶ τελικῶς τὸ ἔγκλημα ἔχει ξεκινήσῃ ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησαν καὶ οἱ ἐργασίες …«ἀναστηλώσεως»!!!
      Πάντως, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ἴσως πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε πολλὰ ζητήματα γιὰ τὸ τὶ εἶναι πολιτισμός, τὶ εἶναι μνημεῖον καὶ τὶ εἶναι ἄξιον προσοχῆς καὶ φροντίδος.

Leave a Reply