Ὁ γύπας erevoktonos ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!!!

Δὲν φθάνει ποὺ δὲν βάζει τὶς πηγές του, σὲ κάθε ἀνάρτησιν ἀλλὰ παραποιεῖ κείμενα, τίτλους, εἰκόνες…
Ἀλλοιώνει τὸ εἶδος τοῦ κάθε κειμένου καὶ ἀφαιρεῖ συνδέσμους, ποὺ συνήθως εἶναι ἐπεξηγηματικοι κι ἀποδεικτικοί.
Ἀφαιρεῖ τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέως, ὁπως ἐδῶ:
Ὁ γύπας erevoktonos ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!!!

γιὰ παράδειγμα, φέρνοντας σὲ δύσκολην θέσιν κι ἐμέναν καὶ τὸν συγγραφέα.

Ἔχω κρατήσῃ πολλὰ ἀποδεικτικὰ τῆς δράσεῶς του, καὶ σὲ δικά μας κείμενα καὶ σὲ ἄλλων.
Εἶναι ἁπλῶς ἕνας γύπας, ἐξ ἴσου γελοῖος μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ποὺ ἐπὶ πλέον τὸ παίζει κι …Ἕλλην!!! (Τρομάρα του!!! Ἀγνοεῖ σαφῶς πὼς οἱ Ἕλληνες μόνον σὰν κι αὐτὸν δὲν εἶναι!!!)

Ἔχω συνηθίσῃ νὰ παίρνουν κείμενά μου διάφοροι καὶ σαφῶς μοῦ κακοφαίνεται, ἀλλὰ κάποιες φορὲς τοὺς ἀγνοῶ, θεωρῶντας τους ἀρκετὰ γελοίους γιὰ νὰ ἀσχοληθῷ μαζύ τους.

Εἰδικῶς ὅμως γιὰ τὸ παραπάνω κείμενον, ποὺ δὲν εἶναι δικό μου, καὶ τὸ ὁποῖον μοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ κύριος Ἀλεξανδρῆς, θεωρῶ πὼς ἀξίζει ὄχι μόνον κράξιμο ἀλλὰ καὶ φτύσιμο…
Ὁ πανίβλαξ…
Διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται…

Φιλονόη

(Visited 600 times, 1 visits today)
Leave a Reply