Τὸ δούλεμα μὲ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις.

Τὸ δούλεμα μὲ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις.Ἂς μὴ μᾶς δουλεύουν προεκλογικῶς ψιλὸ γαζὶ γιὰ τὶς Γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, οἱ ἐν λόγῳ τῆς αὐτῆς κυβερνήσεως, ποὺ τηρεῖ τὰ μνημόνια τὰ «συμβόλαια καὶ τὶς ὑπογραφές της» στοὺς δανειστές, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ συμβόλαια τιμῆς καὶ τὰ «Ζάπεια» πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό, πρὸ κειμένου νὰ τοῦ ὑφαρπάξει τὴν ψῆφο καὶ να λειτουργεῖ δίχως πραγματικὴ λαϊκὴ ἐντολή.

Κι αὐτὸ γιατὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ὅρους ποὺ ὑπέγραψε ἡ Ἑλλάς, μέσῳ τῶν δοσιλόγων, εἶναι ἡ παραίτησις ἀπὸ τὸ δικαίωμα συμψηφισμοῦ τοῦ χρέους μὲ τὶς ἀποζημιώσεις ποὺ μᾶς χρωστᾶ ἡ Γερμανία καὶ βεβαίως οὐδὲ μία διεκδίκησις τοὺς ἀπασχολεῖ!!!
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ!
Τὸ καταλαβαίνετε;
Μόνο μὲ καθαρὰ ἀντιμνημονιακὴ πολιτική, μὲ ἄρνηση τοῦ εἰδεχθοῦς χρέους καὶ μὲ μὴ ἀναγνώρισιν τῶν μνημονίων καὶ τῶν παρανόμων, ἀλλὰ κυρίως ἀντισυνταγματικῶν ὑπογραφῶν, μποροῦν νὰ διεκδικηθοῦν οἱ Γερμανικὲς ἀποζημιώσεις καὶ φυσικὰ ὄχι ἀπὸ αὐτούς.

Ευστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply