Ὁ γύπας Νικόλαος Γκουνεβένος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!

(Ἤ ὅπως λέγεται τέλος πάντων…!!!)

Γύπας… Κι ὄχι ὅ,τι κι ὅ,τι… Γύπας ἀπὸ τοὺς μεγάλους… Τοὺς …Ὁλοκληρωτικούς!!!

Στὶς 4 Φεβρουαρίου ἀνεκάλυψα τυχαίως τὴν ἀναδημοσίευσιν τοῦ κειμένου μας:

Ἀπαγορεύεται ἡ καλλιέργεια στήν χώρα μας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2014!

ἀλλοιωμένην.
Εἶχε ἀφαιρέση τὸ ὄνομά μου καὶ φυσικὰ τοὺ συνδέσμους…
Σχολίασα ἀλλὰ τὸ σχόλιό μου πῆγε στὰ ἀζήτητα…. Δὲν ἄρεσε στὸν κύριο Γκουνεβένο… (Κρατῶ τὸ ἀντίγραφον καὶ φαίνεται σβησμένο ἤδη τὸ σχόλιον… Μοῦ ἔχει ἀπαγορεύσει ὁ …κύριος νὰ σχολιάζῳ!!!)

Ὁ γύπας Νικόλαος Γκουνεβένος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!

Τὸν …ξέχασα σχεδόν… Βλέπετε στὸ σχόλιό μου εἶχα γράψη πὼς μᾶλλον ἄλλος εἶχε κάνη τὴν ἀθλιότητα… Δὲν φανταζόμουν…

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ξεψαχνίζοντας τὰ μήνήματά μου, βρῆκα τὴν εἰδοποίησιν τοῦ σχολιασμοῦ μου καὶ τὸν θυμήθηκα. Ἐπιστρέφω στὴν σελίδα του ἀλλά… σβησμένο σχόλιον καὶ ἀπαγόρευσις σχολιασμοῦ γιὰ τὴν Φιλονόη…

Δὲν βαριέστε… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀπὸ κάτι τέτοιους μάθαμε…
Ἄθλιοι ἐπὶ ἀθλίων… (Θἐλουν νὰ φτιάξουν καὶ τὸν κόσμο μας τρομάρα τους…!!!)
Δὲν φθάνει ποὺ κλέβουν δημοσιεύσεις, δίχως σεβασμό, ἀπαγορεύουν καὶ στὸν συγγραφέα τους νὰ ἐπέμβῃ στὸ κείμενον…
Ἀλήθεια, σέ τί διαφέρει ἀπό τόν κάθε μεγαλοτραπεζίτη πού ἔρχεται καί μᾶς κλέβει τό σπίτι μέ τό ἔτσι θέλω;

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς μία δημοσίευσις δὲν εἶναι σὰν Ἕνα σπίτι… Ναί, ἀλλὰ εἶναι προσωπικὸς κόπος ἄλλου κι αὐτὸς τὸν οἰκειοποιεῖται….
Ἀφῆστε δὲ ποὺ στὸ θέμα αὐτὸ ἔχω τοποθετηθεῖ ἤδη ἀρκετὲς φορές…

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

Ἡ κατάχρησις τοῦ κειμένου μου εὑρίσκεται ἐδῶ.

Οἱ εἰκόνες τοῦ κειμένου εἶναι αὐτές:Ὁ γύπας Νικόλαος Γκουνεβένος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!2

Ὁ γύπας Νικόλαος Γκουνεβένος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!3Ὁ γύπας Νικόλαος Γκουνεβένος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!4Καὶ φυσικὰ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ὁ πραγματικὸς συντάκτης τοῦ κειμένου.

Ὁ mister Gounevenos εἶναι αὐτός:

Ὁ γύπας Νικόλαος Γκουνεβένος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μας!5

Ἀπολαύστε τον…
Μαζὺ μὲ τὶς …ὠμὲς ἀλήθειες του, ποὺ τόσο ἀγαπᾶ.
Ἀπὸ σήμερα στὰ ὅσα τὸν ἀφοροῦν πρέπει νὰ προσθέσῃ καὶ τὸ «γύπας»!!!

Φιλονόη

 

(Visited 121 times, 1 visits today)
Leave a Reply