Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;

«Εἶμαι μπουρδελοαράπης… Ἔτσι αὐτοπροσδιορίζομαι…» Ἔτσι λέει τὸ παλληκάρι, ὁ Ἀλγερινός, ποὺ ζεῖ στὴν Γαλλία καὶ ψηφίζει …Λεπέν!!! Ναί, Λεπέν. Μά εἶναι δυνατόν, θὰ μοῦ πεῖτε; Μετανάστης καί ἀκροχουντοναζιστικοεθνικιστικοφασιστικό κόμμα; Κολλοῦν; (Σιγὰ μὴν εἶναι ἡ Λεπὲν κάτι τέτοιο.) Ἔ… ἐὰν ἔχῃς στοιχειώδη κοινὴ λογική, κατὰ τὰ δεδομένα τοῦ νεαροῦ, ναί. Κι ἀπὸ κοινὴ λογικὴ πάει καλά… … Continue reading Γιατί προωθῶνται «ἐθνικιστικά» κόμματα;