Ἐπιμένω.

Ἐπιμένω.Ὅταν θέτῳ ἕναν στόχο, μικρὸ ἤ μεγάλο, ὀφείλω, τιμῶντας τὶς ἐπιλογές μου, τὰ θέλω μου καὶ τὰ ὄνειρά μου, νὰ τὸν ὑπηρετήσῳ ἔως τὴν πραγματοποίησίν του. Ἀνεξαρτήτως τῶν ἐμποδίων, ἐγὼ ὀφείλω νὰ ἐπιμένῳ καὶ νὰ ὑπομένῳ κάθε κακοτοπιά, κάθε πρόβλημα, κάθε δυσκολία.
Τὰ ἐμπόδια πάντα εἶναι τὸ μέσον γιὰ νὰ ἐνδυναμώσουν τὰ θέλω μου καὶ γιὰ νὰ θωρακίσουν τὴν θέλησίν μου.
Ἄλλως τέ…
Τί ἀξία ἔχουν αὐτά πού ἀποκτοῦμε εὔκολα, δίχως κόπο;
Ἀξία ἔχουν, μεγάλη καὶ παραμένουν ἰδιαιτέρως σημαντικά, μόνον αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς μόνοι μας, μὲ τὴν ἐπιμονή μας, δημιουργήσαμε.

Ἡ ἐπιμονὴ ἀποδεικνύει ἄλλως τὲ τὴν αὐτοεκτίμησίν μας καὶ τὴν πεποίθησιν πὼς ἡ ἐπιλογή μας θὰ μᾶς δικαιώση.
Φυσικὰ πάντα ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ ἔχῳ ἐπιλέξει λάθος διαδρομή.
Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ὀφείλω νὰ παρατηρῷ τὰ ἐμπόδια, ὅταν ἐμφανίζονται μὲ ὅλο καὶ πιὸ ἔντονες ἐκφράσεις, διότι θὰ μοῦ καταδείξουν τὸ λάθος σημεῖον τῆς ἐπιλογῆς.

Τὰ ἐμπόδια εἶναι εὐλογία. Εἶτε διότι μᾶς δυναμώνουν, εἶτε διότι μᾶς καθοδηγοῦν.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐπιμένω.

Leave a Reply