Σπέρνεις καὶ περιμένεις…

Ἂν κάποιος φυτέψῃ μαρούλια, δὲν θὰ μαζέψη ντομάτες.
Ἂν κάποιος σπείρῃ θετικὲς σκέψεις στὸ ὑποσυνείδητό του, τότε αὐτὸ ποὺ θὰ φυτρώση στὸν δικό του μυστικὸ κῆπο εἶναι ἡ χαρὰ καὶ ἡ αἰσιοδόξια.
Σπέρνεις καὶ περιμένεις.
Καὶ περιμένεις λίγο ἀκόμη, καὶ λίγο περισσότερο……

Ὁ κάθε καρπὸς θέλει τὸν δικό του χρόνο.
Οἱ κύκλοι τῆς φύσεως ἀντιστοιχοῦν στοὺς κύκλους ἀναπτύξεως τῆς δικῆς μας ψυχῆς.
Ἠρέμησε καὶ κᾶνε τὸ μυαλό σου νὰ σωπάσῃ καὶ νὰ σταματήσῃ νὰ ἀνησυχῇ.
Ἡ ἀνησυχία εἶναι κλέφτης…
Κλέβει τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἡρεμία ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα συστατικὰ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν πνευματικῶν καρπῶν.
Δούλεψε γι’ αὐτὸ ποὺ  θές, πίστεψε, μᾶθε νὰ περιμένῃς, μᾶθε νὰ περιμένῃς μὲ ἀνοικτὴ καρδιὰ καὶ τότε μπαίνουν σὲ κίνηση δυνάμεις ποὺ θὰ πραγματοποιήσουν αὐτὸ ποὺ θές.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply