Ποῦ εἶναι οἰ ἀπαντήσεις;

Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν ἐρωτήσεων.
Πάντως, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ συζητᾶμε σὲ σωστὲς γλωσσικὲς βάσεις, οἱ ἀπαντήσεις πάντα πηγάζουν ἀπὸ …μέσα μας!!! Τούλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στὶς κατευθύνσεις.

Ἀπαντήσεις ὄμως ποίου εἴδους;
Διότι ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν ἀπαντήσεις, πολλὲς φορὲς γιὰ τὸ …ἴδιο  ἐρώτημα!!!

Ἐὰν ἀντιμετωπίσουμε τοὺς ἐαυτούς μας ὠς μοναδικὰ τῆς Φύσεως πλάσματα, τότε μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐὰν πράγματι εἶναι ἔτσι, ἡ Φύσις ἀπὸ μέσα μας πρέπει νὰ μᾶς καθοδηγῇ ὀρθά.
Γνωρίζουμε δῆλα δὴ κατὰ βάσιν πὼς τὸ δίκαιον, ἡ ἀρετὴ ἀλλὰ καὶ ἠ ἐπιβίωσις εἶναι κατευθύνσεις ποὺ θὰ μᾶς δοθοῦν ἀπὸ τὸ ἔνστικτον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἔως σήμερα ἐμπειρία μας.

Ἐὰν μιμούμεθα ἤ ἐὰν διαβιοῦμε παθητικῶς, τότε εἶναι βέβαιον πὼς ὄχι μόνον δὲν θὰ λάβουμε τὶς ὀρθὲς ἀπαντήσεις, στὰ ὅποια ἐρωτήματά μας, ἀλλὰ πολὺ πιθανὸν θὰ ὁδηγηθοῦμε κατ’ εὐθείαν στὸν ἀφανισμό μας.
Διότι ἡ κυρία συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, ποὺ τὸ καθορίζει καὶ τὸ χαρακτηρίζει, εἶναι ἡ  μίμησις.
Αὐτὸ φυσικὰ εἶναι γνωστὸ στοὺς …«ἐπιστάτες», ποὺ φροντίζουν νὰ παραπληροφοροῦν καὶ νὰ καθησυχάζουν καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι.

Συνεπῶς τὸ πρῶτον ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀφήσουμε πίσω μας εἶναι ἡ μίμησις σὲ κάθε τομέα τῆς ζωῆς μας. Ἀπὸ τὴν βάσιν, ἔως τὴν κορυφή. Κι ἐμεῖς γνωρίζουμε καλλίτερα ἀπὸ τὸν κάθε ἄλλον, τὸ ποῦ ξεκινοῦν καὶ τελειώνουν τὰ δικά μας μιμητικὰ πρότυπα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ποῦ εἶναι οἰ ἀπαντήσεις;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποῦ εἶναι οἰ ἀπαντήσεις; | gdellas

  2. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    Hängt von der Art der erotiseon.Pantos, so können wir in der richtigen sprachlichen Basis zu diskutieren, die Antworten Federn immer aus uns … !!! Zumindest im Hinblick auf katefthynseis.Apantiseis Aber welche? Da es viele Arten von Antworten, oft für die gleiche Frage … !!! Wenn Sie uns als einzigartige Geschöpfe der Natur zu erleben, dann merkt man, dass, wenn in der Tat so, die Natur unserer Medien sollte uns kathodigῇ ortha.Gnorizoume Dila DH im Grunde, wie die Gerechten, sondern die Tugend Überleben Richtung, die uns von Instinkt gegeben ist, sondern auch von der bisherigen Erfahrungen mas.Ean mimoumetha oder wenn Live-passiv, dann ist es sicher, dass nicht nur gut zu nehmen Antworten, auf die unsere Frage, aber sehr wahrscheinlich, dass Sie gerade zum Aussterben mas.Dioti der Haupt Verhalten der menschlichen Spezies gerichtet werden, die definiert und charakterisiert wird der mimisis.Afto Physik wird … “Hausmeister” bekannt, wer sich interessiert falsch zu informieren und zu beruhigen, bevor richtig Text kann anenochlitoi.Synepos dienen, muss die erste hinter sich zu lassen ist unsere mimisis in jedem Bereich unseres Lebens. Von der Basis bis zur Spitze. Und wir wissen es besser voneinander, sie beginnt und endet unsere Nachahmer protypa.Filonoi Google-Übersetzung, Glück, Auf, meine Heimat!

Leave a Reply