Ἠ Παναγιωταρέα, ὁ Παντερμαλῆς καὶ τὸ Ἀντωνάκιον.

Ἠ Παναγιωταρέα, ὁ  Παντερμαλῆς καὶ τὸ Ἀντωνάκιον.1Ἡ Ἄννα Παναγιωταρέα τοποθετήθηκε ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό μας Ἀντωνάκη Σαμαρᾶ ὐπεύθυνη τύοπυ τοῦ τάφου, στὸν λόφο Καστᾶ, στὴν Ἀμφίπολη.

Ὁ  Δημήτρης Παντερμαλῆς εἶναι σύζυγος τῆς Παναγιωταρέα καὶ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ.στο Νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως.

Στὸ ἴδιο Μουσεῖο ποὺ ὀ Ἀντωνάκης Σαμαρᾶ, ὅντας ὐπουργὸς Πολιτισμοῦ, διώρισε ΟΛΗΝ τὴν Μεσσηνία…

Ἁπλᾶ…

Χάρης Ζάβαλος

Σημείωσις…

Περὶ Παναγιωταρέα…
Γιὰ νὰ καταλάβουμε…Ἠ Παναγιωταρέα, ὁ  Παντερμαλῆς καὶ τὸ Ἀντωνάκιον.2

Τώρα αυτή διδάσκει σε Πανεπιστήμιο και τελεί χρέη υπεύθυνης επικοινωνίας για τον Τύμβο Καστά (Αμφίπολη)… δεν χρειάζεται άλλος σχολιασμός η εικόνα μιλάει από μόνη της.

Νοομικὰ ἀνάλατα

Τί λέγαμε ἐδῶ καί χρόνια; Τί ἔδρα καί γιατί τήν κατέχει ἠ …μανδάμ;
Ἄλλαξε κάτι;
Ὄχι…
… Τὰ ἴδια καὶ χειρότερα…

Ἄ…..
Τὴν παραπάνω φωτογραφια, στὴν ἀρχὴ τῆς ἀναρτήσεως, τὴν τράβηξε μόνη της ἡ μανδὰμ στὴν …μεγάλη της προσωπικότητα!!!
Ἔχει καλῶς…
Τὴν ἔκραξαν καὶ …μαζεύτηκε!!!
Ἰδοῦ τὶ ἔγραφε ἐχθές:

Ζηλεύω τους συντηρητές. Οι μόνοι που τις αγγίζουν. Τί τυχεροί άνθρωποι…

Ἄννα Παναγιωταρέα

Εἶναι νά μήν παίρνῃς τά βουνά μετά;
Καί τίς χεροῦκλες της τί τίς θεωρεῖ; …Ἀόρατες ἤ μήπως εἶναι καί …συντηρήτρια;Ἠ Παναγιωταρέα, ὁ  Παντερμαλῆς καὶ τὸ Ἀντωνάκιον.3

Εἰλικρινῶς κι ἀπὸ καρδιᾶς εὔχομαι αὐτὸς ὀ τάφος νὰ γίνῃ ὁ  ΤΑΦΟΣ ΣΑΣ!!!
Εἶναι ἀρκετὰ μεγάλος γιὰ νὰ σᾶς χωρέσῃ ὅλους…
Κι ἐὰν δὲν σᾶς χωρέσῆ, μὴν σκᾶτε…
Ἀπὸ λόφους… Οὔοὔοὔ…
Ἔχουμε ΠΟΛΛΟΥΣ!!!
Κατὰ προτίμησιν βέβαια ζωντανοὶ νὰ μπεῖτε μέσα… Καὶ πάλι κατὰ προτίμησιν, νὰ τὸ κάνετε μόνοι μας.
Νὰ μὴν λερώσουμε καὶ τὰ χέρια μας μὲ τὴν βρωμιά σας!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 483 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἠ Παναγιωταρέα, ὁ Παντερμαλῆς καὶ τὸ Ἀντωνάκιον.

Leave a Reply