Τὴν ὥρα ποὺ ΟΛΟΙ κυττοῦν στὴν Ἀμφίπολιν, στὸν Πειραιᾶ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ μνημεῖα!!!

Τὸ θέμα τὸ εἴχαμε θίξη, βάσει  καταγγελιῶν φίλων, ποὺ διαβιοῦν ἐκεῖ γύρω, πρὸ μηνῶν.

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τό παραπέτασμα τῶν ἀνασκαφῶν στόν Πειραιᾶ;

Τότε λοιπὸν ἔγραφα:

«…Θά μᾶς ἐπιτρέψουν νά δοῦμε ΟΛΑ τά εὑρήματα;
Θά τά δοῦμε σέ κάποιο Μουσεῖο ἤ θά χαθοῦν κι αὐτά, ὅπως τόσα καί τόσα;…»

Σήμερα λοπὸν ΞΕΡΩ πὼς ΔΕΝ θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ δοῦμε τὰ εὐρήματα διότι ἤδη τὰ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ!!!

Τί συνέβη;
Διαβᾶστε…Τὴν ὥρα ποὺ ΟΛΟΙ κυττοῦν Στὴν Ἀμφίπολιν, στὸν Πειραιᾶ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ μνημεῖα!!!3

Καὶ δεῖτε…Τὴν ὥρα ποὺ ΟΛΟΙ κυττοῦν Στὴν Ἀμφίπολιν, στὸν Πειραιᾶ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ μνημεῖα!!!2

Ἠ ἐπιβεβαίωσις τῆς καταστροφῆς εἶναι γεγονός!!!

Μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια πασχίζουν νὰ μᾶς κρατήσουν μακρὰν τῆς κληρονομίας μας καὶ τῆς ἰστορία μας.
Ψεύδη, καταστροφές ΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ, παραποίησις ἐννοιῶν καὶ πληροφοριῶν ειναι μερικὰ ἀπὸ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν, πρὸ κειμένου νὰ ἀποκρύψουν τὴν Ἐπανελλήνισίν μας!!!

Νά κλάψῳ; Νά ΟΥΡΛΙΑΞῼ;
Νά πιάσῳ τόν βούρδουλα;

Δυστυχῶς διαβιοῦμε ἐντὸς ἐνὸς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΥ κρατιδίου, ποὺ ἄλλαξε τὸ ὄνομά του ἐπισήμως σὲ Τραπεζιστάν, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογῆ κάθε λόγο ὐπάρξεώς του!!!

Τὴν ὥρα ποὺ ΟΛΟΙ κυττοῦν Στὴν Ἀμφίπολιν, στὸν Πειραιᾶ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ μνημεῖα!!!4

Μπροστὰ ἠ τράπεζα καὶ στὸ …βρακὶ ἡ σημαία!!!

Καὶ Δυστυχῶς, γιὰ αὐτοὺς κυρίως, ποὺ λεηλατοῦν καθημερινῶς κομμάτια ἰστορίας μας, νὰ ξέρουν ἔνα, ποὺ εἶναι καὶ τὸ οὐσιῶδες:

Ὅ,τι κι ἐὰν ἁρπάζετε…
Ὅ,τι κι ἐὰν  καπηλεύεστε…
Ὅ,τι κι ἐὰν καταστρέφετε…
Τὴν ἀλήθεια, τὴν πραγματικότητα, ἐφ΄  ὅσον εἶστε τόσο ΚΑΦΡΟΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ μπορέσετε νὰ τὴν ἀποκρύψετε ἀπὸ τὸ Φῶς.
Εἶστε παρείσακτοι, βδελύγματα καὶ τελικῶς ἄχθη ἀρούρης.

Ἠ ὤρα τῆς πραγματικῆς ἐκκαθαρίσεως πλησιάζει…
Καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι… Δὲν θὰ ὐπάρχη τόπος γιὰ νὰ σταθεῖτε ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Οὔτε τώρα, οὔτε στὸ μέλλον, κοντινὸ ἤ μακρινό!!!

Φιλονόη

(Visited 262 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὴν ὥρα ποὺ ΟΛΟΙ κυττοῦν στὴν Ἀμφίπολιν, στὸν Πειραιᾶ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ μνημεῖα!!!

Leave a Reply