Ζωγραφίζοντας τὸν …ἑαυτόν μου!!!

Ζωγραφίζοντας τὸν ...ἑαυτόν μου!!!Μία διαρκὴς καὶ ἄνευ κόπου ἐπιλογὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ δημιρουργία ἐνὸς ἑαυτοῦ ποὺ ΕΜΕΙΣ θέλουμε καὶ χρειαζόμαστε.
Ὄχι αὐτοῦ ποὺ μᾶς ὐποδεικνύουν…
Οὔτε αὐτοῦ ποὺ μᾶς ἐκπαίδευσαν γιὰ νὰ …φορέσουμε.
Ἠ ἀναζήτησις τῶν πραγματικῶν μας ἀναγκῶν, ἠ ἀναγνώρισίς τους καὶ ἠ προσπάθεια καλύψεώς τους, μὲ γνώμονα τὸ μέτρον καὶ τὴν ἀρμονία, εἶναι ἠ πραγματικὴ ἀνάγκη τῆς Ἀνθρωπότητος καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ἤδη πορευόμεθα…

Συνεπῶς, ἐὰν θέλουμε νὰ ὑπάρχουμε κατὰ φύσιν, κι ὄχι παρὰ φύσιν, ἐπὶ τοῦ πλανήτου, τὸ πρῶτον καὶ σημαντικότερον, μὲ τὸ ὀποῖον ὀφείλουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε, εἴμαστε ἐμεῖς…
Ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή, σὲ νέες βάσεις, μὲ νέες ὀπτικές.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 65 times, 1 visits today)
Leave a Reply