Εὐχαριστοῦμε Ῥομπέρτο!!!

Εὐχαριστοῦμε Ῥομπέρτο!!!Ἔρχεται ἡ ὥρα ποὺ πρέπει ὁ καθένας νὰ ἀναλάβῃ τὶς εὐθύνες του.
Τὸ «ἐγὼ τὴν δουλειά μου κάνω» δὲν θὰ σώση κανέναν.

«…Τὸν λένε Ῥομπέρτο…
Σήμερα δικάστηκε γιὰ παραβίαση καθήκοντος.
Τὸ παράπτωμά του:
ἀρνήθηκε νὰ βγάλῃ ἀπὸ τὸ σπίτι της ἠλικιωμένη 85 ἐτῶν, ποὺ τῆς ἔκαναν ἐξώση στὴν Α. Κορούνια τῆς Ἰσπανίας.
Δήλωσε: Ἐγὼ σῴζω ἀνθρώπους, ὄχι τράπεζες.»

Εὐχαριστοῦμε Ῥομπέρτο, ποὺ οἱ πράξεις σου συνάδουν μὲ τὰ ἰδανικά σου!
Μὲ τὸν μεγαλύτερο σεβασμό!
Ἕνα μάθημα γιὰ ὅλους!
Stop στις ἐξώσεις!!!

Λιάνα Καστρινάκη

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply