Μία βαθειὰ ἀνάσα…

Μία βαθειὰ ἀνάσα...Καὶ συνεχίζω…
Ὅσο κι ἐὰν δυσκολεύτηκα στὸ ὁ,τιδήποτε, μία βαθειὰ ἀνάσα εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ μὲ γεμίσῃ ὀξυγόνο καὶ νὰ λειτουργήσῳ σὲ ἄλλα ἐπίπεδα.
Κι ἐὰν δὲν φθάνῃ ἡ μία, ἄς πάρῳ καὶ δεύτερη… Καὶ τρίτη…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐὰν δὲν μπορῷ νὰ ἐλέγχῳ ἐγὼ τὴν ζωή μου, δὲν ἀξίζει νὰ τὴν ζῷ αὐτὴν τὴν ζωή.

Μία βαθειὰ ἀνάσα καὶ ὁ κόσμος ἀλλάζει χρώματα…
Ἀλλάζει μυρωδιές…
Ἀλλάζει στηρίγματα…
Καὶ τότε συνειδητοποιῶ πὼς ναί, κι αὐτό, τὸ δύσκολο ποὺ μόλις βρῆκα, μπορῶ νὰ τὸ ξεπεράσῳ μὲ ἐπιτυχία.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply