Ἄς ξεκινήσουμε νὰ ξανακερδίζουμε αὐτὰ ποὺ χάσαμε…

Ἄς ξεκινήσουμε νὰ ξανακερδίζουμε αὐτὰ ποὺ χάσαμε...Ἡ ὁλοκλήρωση ἑνὸς ἀτόμου καὶ ἐνὸς λαοῦ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὸ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ κρατᾷ τὸ κεφάλι του ψηλά στὶς ἀντιξοότητες, παίρνοντας δύναμη ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὰ ὁράματά του.
Ἀγάπη για τὴν Μοῖρα μας καὶ γιὰ ὅ,τι  ἀνεξερεύνητο μᾶς ἔχει ἐπιφυλάξει.
Κι ἂν ἀκόμη δὲν μπορέσουμε ποτὲ νὰ τὴν ἐξηγήσουμε, πάντα θὰ εἶναι αὐτὸς ὁ σκοπός μας… Νὰ συνεχίσουμε νὰ προχωροῦμε.

Μπορεῖ νὰ εἶναι ἔνας δύσκολος δρόμος…
Μπορεῖ σὲ κάθε γωνία νὰ συνωμοτῇ ἡ δυσπιστία…
Ἀλλὰ ὁ ῥόλος μας εἶναι νὰ διαποτίσουμε τὴν ὕπαρξή μας μὲ φῶς, ὅραμα καὶ ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ σταματήσουμε νὰ ντύνουμε τοὺς ἑαυτούς μας μὲ τὴν πίκρα τοῦ θύματος καὶ τοῦ ἀδικημένου.
Ἀργὰ ἴσως, ἀλλὰ σταθερά, μὲ πίστη, ἑνότητα, ὅραμα καὶ ἀγάπη νὰ σηκωθοῦμε ὄρθιοι γι’  αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε καὶ νὰ  μπορέσουμε νὰ κερδίσουμε αὐτό ποὺ χάσαμε.
Δεν μπορῶ νὰ ἐγκαταλείψῳ τὴν συνήθεια νὰ πιστεύῳ καὶ νὰ περιμένῳ…..

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply