Τὸ μέσα …ἔξω!

Τὸ μέσα ...ἔξω!Μεγάλη κουβέντα αὐτή.
Κι ἀκόμη μεγαλυτέρα ἡ …πραγματοποίησίς της!!!

Τί θέλω νά πῷ;
Συνήθως στὶς σχέσεις μας δείχνουμε αὐτὸ ποὺ θέλουν οἱ …ἄλλοι νὰ δοῦν.
Γιὰ νὰ παρουσιάσουμε τοὺς ἑαυτούς μας, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι, μὲ ΟΛΑ τους τὰ ψεγάδια, εἶναι πολὺ δύσκολο ἤ καὶ ἀκατόρθωτον.
Κι αὐτὸ γιατὶ μᾶς σταματᾶ ὁ φόβος τῆς …ἀποῤῥίψεως.
Μὰ ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι κι ἕνα μυστικὸ κλειδὶ ποὺ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσουμε γιὰ νὰ ξεκλειδώσουμε μίαν ἄλλην πραγματικότητα, πιὸ ὄμορφη καὶ πιὸ οὐσιαστική.

Δὲν ἐννοῶ πὼς πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἐκφράζουμε, δίχως ὅρια, αἰδῶ καὶ σεβασμὸ πρὸς τοὺς ἄλλους, αὐτὰ ποὺ πηγάζουν ἀπὸ μέσα μας.
Τὰ ὅρια εἶναι ὑπαρκτὰ πάντα κι ὀφείλουμε, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν εἶναι εὐδιάκριτα, νὰ τὰ ὁρίζουμε σαφῶς κι ἀπόλυτα.
Μποροῦμε ὅμως, δίχως νὰ ἐπιβαρύνουμε τοὺς γύρω μας, νὰ ξεκινήσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἀνακαλύπτουμε αὐτὰ ποὺ ἐπιμελῶς κρύβαμε ἀκόμη κι ἀπὸ ἐμᾶς.
Ἀναγνωρίζοντας ὅμως κι ἀποδεχόμενοι αὐτὸ ποὺ εἴμαστε, διατηροῦμε τὰ ὄμορφα καὶ καλλιεργοῦμε τὴν ἐγκράτεια γιὰ τὰ ὅποια …ἄσχημά μας… (Ἐὰν ὑπάρχουν!!!).
Ὁ αὐτοσεβασμὸς γρήγορα θὰ ἐξισοῤῥοπήσῃ τὶς ἐκφράσεις μας καὶ θὰ μετατραποῦμε, σιγὰ σιγά, σὲ Ἀνθρώπους ποὺ γνωρίζουν καὶ τὸ ποῦ ΠΡΕΠΕΙ νὰ βαδίσουν ἀλλὰ καὶ πὼς ἡ πορεία μας θὰ λειτουργήση πρὸς τὸ κοινὸ ὄφελος.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply