Φυσικὴ ἐπιλογὴ καὶ Ἐπιβίωσις!!!

Φυσικὴ ἐπιλογὴ καὶ Ἐπιβίωσις!!!Κάποιος φίλος ἔλεγε πρὸ ἡμερῶν πὼς «ἡ φυσικὴ ἐπιλογὴ καθορίζεται ἀπὸ τὸν θάνατο»!!!
Χαμογέλασα, διότι, κατὰ βάθος, συμφωνοῦσα ἀπολύτως μαζύ του.

Ὁ Θάνατος, ὅταν μᾶς ἀπειλῇ, τότε εἶναι ποὺ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ, μὲ ὅλες μας τὶς αἰσθήσεις, γιὰ τὸ ἐὰν θὰ παλέψουμε γιὰ τὴν ζωή μας ἤ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν ζωή. Καὶ οἰ σημερινὲς συνθῆκες διαβιώσεώς μας, σταδιακῶς, μᾶς ὀδηγοῦν σὲ ἐκεῖνο τὸ ὅριον ποὺ θὰ πρέπη νὰ ἐπιλέξουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ παραδοθοῦμε στὸν παράγοντα …«τύχη», καὶ μᾶλλον στὸν Θάνατο, ἤ ἐὰν θὰ διεκδικήσουμε τὴν ζωή.
Διεκδικῶντας ὅμως τὴν ζωὴ αὐτομάτως σημαίνει πὼς ΔΕΝ ἔχουμε ἄλλες ἐπιλογές.
Ὀδηγεῖ τὰ βήματά μας ἠ Ἀνάγκη κι αὐτὴ ἐντοπίζει τὶς λύσεις!!!

Ἡ Ἀνάγκη, ἡ μάννα τῆς δράσεως, εἶναι αὐτὴ ποὺ ὁρίζει καὶ τὴν ἐπιβίωσιν.
Μεταθέτοντας ὅμως σὲ ἄλλους αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ πράξουμε γιὰ ἐμᾶς, δίχως νὰ τὸ συνειδητοποιοῦμε, ἀποδεικνύουμε πὼς ΔΕΝ ἔχουμε καὶ τόσα πολλὰ δικαιώματα στὴν ζωή, ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ εἶναι δική μας ὑπόθεσις κι εὐθύνη ἡ ΔΙΚΗ μας ζωή!

Σημεῖον ἐλέγχου λοιπόν, γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν καὶ τελικῶς γιὰ τὴν Φυσικὴ Ἐπιλογὴ τῆς ἐπικρατήσεως κάποιου εἴδους, καὶ τοῦ Ἀνθρώπου, εἶναι τὸ ἐὰν ἔχῃ, ἤ ὄχι, ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τοῦ ἐαυτοῦ του. 
Παρατηρῶντας γύρω μας, ὅλα τὰ ἔμβια ὄντα, διαπιστώνουμε πὼς ΟΥΔΕ ΕΝΑ ἀπὸ αὐτὰ χρειάζεται προστάτες. 
Ἀντιθέτως φυσικὰ μὲ τὸν Ἄνθρωπο, ποὺ ξέχασε καὶ τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως καὶ τοὺς Νόμους τῆς γέλης ἀλλὰ κυρίως τοὺς Νόμους τῆς πιβιώσεως.

Φιλονόη

Υ.Γ. Μὴν ἀναρωτώμεθα γιὰ τοὺς Νόμους τῆς Ἀγέλης. Εἶναι εὔκολο νὰ διαπιστώσουμε πὼς φεύγοντας ἀπὸ τὴν αὐτάρκεια τῆς γῆς μας κι ἐπιλέγοντας τὸν …νεοπλουτισμὸ τῶν πόλεων, χάσαμε κι αὐτὴν τὴν γνώσιν-ἀντίληψιν καὶ τελικῶς πλεονέκτημα!!! Στὰ χωριά μας, μὲ τὶς μικρές μας κοινωνίες, λειτουργοῦσε κάποτε κι αὐτὸς ὁ Νόμος.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply