Ὁ Φόβος γιὰ τὴν Ζωή.

Ὁ Φόβος γιὰ τὴν Ζωή.Ἀλλά ποιά ζωή;;;
Καλὸ τὸ ἐρώτημα.
Ζωὴ ΔΕΝ εἶναι αὐτὸ ποὺ φοβόμαστε ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ χαιρόμαστε!!!
Ὀ Φόβος ΔΕΝ ἔχει θέσιν στὴν πραγματικὴ ζωή!
Ὁ  Φόβος λειτουργεῖ ὡς ἀνακλαστήρας, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει σὲ αὐτὰ ποὺ χρειαζόμαστε νὰ φθάσουν σὲ ἐμᾶς καὶ νὰ τὰ ἀπολαύσουμε.
Ὀ Φόβος εἶναι συνήθως δικό μας δημιούργημα καὶ ΜΟΝΟΙ μας πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουμε.

Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουμε ὅμως εἶναι πὼς οἰ περισσότεροι φόβοι μας εἶναι καὶ ἀνύπαρκτοι καὶ …ἀδύνατοι νὰ συμβοῦν.
Μὲ αὐτὴν ὅμως τὴν παράμετρο, ποὺ ὑπεισέρχεται, ὁ φόβος μετατρέπεται σὲ κάτι …περιττό!!!

Ἡ γνώσις τοῦ ὅποιου κινδύνου ΔΕΝ δημιουργεῖ φόβους. Φόβους δημιουργοῦν οἱ ἄγνοιες.
Τὸ ἀναγκαῖον λοιπὸν εἶναι νὰ προετοιμαζόμεθα πάντα ἀρκούντως, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦμε νὰ προλαμβάνουμε τοὺς φόβους καὶ τελικῶς νὰ ζοῦμε, αὐτὲς τὶς λίγες, ἤ πολλὲς στιγμές, ποὺ μᾶς ἀναλογοῦν.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply