Ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα…

Ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα...Ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα, κατὰ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ.

Τὸ κράτος ἑτοιμάζεται νὰ συνταξιοδοτήσῃ χιλιάδες πενηντάρηδες καὶ τὰ ΜΜΕ δίνουν ὁδηγίες πρὸς τοὺς ἐνδιαφερομένους δικαιούχους.

Μὲ τὴν ἴδια εὐκολία, τὰ ἴδια ΜΜΕ, δίνουν ὁδηγίες στὰ κορόιδα τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα γιὰ τὸ πῶς νὰ ξηλωθοῦν καὶ νὰ πληρώσουν τὰ χαράτσια, μέσῳ τῆς κατάπτυστης ῥυθμίσεως-ἀπάτη.

Ἂν βλέπετε κάποια ἀντίφαση καὶ διατηρεῖτε κάποια ἀξιοπρέπεια, ἡ φοροδιαφυγὴ καὶ ἡ στάση πληρωμῶν εἶναι ἠθικὴ ὑποχρέωση ἀπέναντι στὴν χώρα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply