Ὁ φόβος τῆς μοναξιᾶς.

Ὁ φόβος τῆς μοναξιᾶς.Κάθε μέρα δεχόμαστε ἕνα σωρὸ προσκλητήρια ποὺ μᾶς κάνουν νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό μας καὶ  μᾶς κρατοῦν σὲ ἐγρήγορση.
Ὁ κάθε ἔνας ἄνθρωπος βγαίνει ἀπὸ τὸ σπίτι του ἐξοπλισμένος μὲ ἕνα σωρὸ τεχνολογικὰ θαύματα, I pod, i pad, smart phone, laptop ἀπὸ φόβο μήπως καὶ μείνει ἔστω καὶ ἔνα λεπτὸ μόνος μὲ τὸν ἑαυτό του.
Ὅλα αὐτὰ τὰ gadgets εἶναι οἱ σύγχρονες Σειρῆνες ποὺ μᾶς ἀποσποῦν ἀπὸ τὸν προορισμό μας.

Ποῦ πάμε ἔτσι ἀρματωμένοι σάν στρατιῶτες πού εἶναι σέ ἔναν συνεχῆ πόλεμο;
Ἡ καθημερινότητα εἶναι μιὰ διαρκὴς κλήτευση γιὰ νὰ ἀπαντᾶμε πάντα παρόν.
Μὲ τὸ πρῶτο κτύπημα τοῦ κινητοῦ ὀρμᾶμε μέσα στὴν τσάντα γιὰ νὰ ἁρπάξουμε αὐτὸ τὸ θηρίο ποὺ ἀναβοσβήνει.
Ἡ ἐξάντληση, ἡ ὑπερκόπωση καὶ ἡ ταχύτητα ἔχουν γίνει οἱ σύγχρονες διαστροφές.
Εἴμαστε σκορπισμένοι ἀπὸ δῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ τὸ στρὲς εἶναι ἡ μόνη ἀπαραίτητη ὠθήση γιὰ δράση.
Ζοῦμε μιὰ ζωὴ που εἶναι τῆς μόδας μὰ δὲν εἶναι Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ, δὲν εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ θὰ θέλαμε καὶ βλέπουμε τὶς ἡμέρες μας νὰ κυλουν σὰν αἷμα ἀπὸ μιὰ πληγή.

Αὐτὴ ἡ ὑπεραπασχόληση εἶναι ἔνας τρόπος γιὰ νὰ μὴν ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἀλήθεια ποὺ ὑπάρχει μέσα μας.
Εἴμαστε πολὺ ἀπησχολημένοι γιὰ νὰ σκεφτοῦμε αὐτὰ ποὺ θὰ θέλαμε ἀληθινὰ καὶ αὐτὰ ποὺ εἶναι σημαντικὰ γιὰ ἐμᾶς.
Θέλουμε μιὰν ἅλλη ζωή, μὲ αὐθεντικὲς δραστηριότητες, μὲ οὐσία καὶ βάθος, μὲ νόημα, μὲ κεραυνοβόλες στιγμές, μὲ ἀληθινὴ ἀγάπη, μὲ σασπένς, μὲ ἐκπλήρωση ἀλλὰ θὰ τὸ σκεφτοῦμε αὔριο…σήμερα εἴμαστε πολὺ ἀπησχολημένοι…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ φόβος τῆς μοναξιᾶς.

Leave a Reply