Ἡ ἐπομένη ἡμέρα.

Ἡ ἐπομένη ἡμέρα.Πρέπει νὰ μᾶς βρῇ καθαρούς.
Πρέπει νὰ μᾶς βρῇ ἀπολύτως ξεκαθαρισμένους γιὰ αὐτὰ ποὺ θέλουμε καὶ μᾶς πρέπουν.
Πρέπει νὰ μᾶς βρῇ ἀποφασισμένους.

Ἡ ἐπομένη ἡμέρα δὲν θὰ εἶναι σὰν ὅλες αὐτὲς ποὺ ζήσαμε.
Ἡ κάθε ἐπομένη ἡμέρα πρέπει νὰ εἶναι ἕνα ἀκόμη βῆμα, ποὺ θὰ μᾶς φέρνη πιὸ κοντὰ σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύουν καὶ θὰ μᾶς ἀπομακρύνη ἀπὸ ὅσα χρειάζεται νὰ ἀφήσουμε πίσω μας.

Ἡ κοινωνία τοῦ αὔριο ΔΕΝ θὰ κτιστῆ μὲ λόγια ἀλλὰ μὲ δεσμεύσεις, κόπους καὶ πόνους.
Θυσίες ἀμέτρητες… Μὰ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα νὰ μᾶς βρῇ μὲ ὅλην ἐκείνη τὴν ἀποφασιστικότητα ποὺ χρειάζεται ἡ Ἀνθρωπότης σήμερα γιὰ νὰ γυρίσῃ τὴν σελίδα καὶ νὰ ἀφήσῃ πίσω της τὰ λάθη καὶ τὴν ἀνευθυνότητα.
Ἡ ἐπομένη ἡμέρα πρέπει νὰ εἶναι τέτοια, ποὺ νὰ μᾶς ξανακάνῃ Ἀνθρώπους.
Πραγματικοὺς Ἀνθρώπους!!!
Κι ὁ σπόρος, γιὰ αὐτὴν τὴν Ἀνθρωπότητα, ποὺ μᾶς πρέπει, ὑπάρχει ἀκόμη.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ τὸν κάνουμε νὰ ἀνθίσῃ καὶ νὰ καρπίσῃ!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply