Πιστεύοντας στὸν ἕναν ποὺ μᾶς πιστεύει!

Πιστεύοντας στὸν ἕναν ποὺ μᾶς πιστεύει!Σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς, ποὺ ζοῦμε, χρειάζεται νὰ πιστέψουμε…
Νὰ πιστέχουμε στὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ προχωρήσουμε…

Νὰ  πιστέψουμε στὸν Ἕνα ποὺ ἔχει ἐμπιστοσύνη καὶ πιστεύει σὲ ἐμᾶς!
Νὰ ὁδηγηθοῦμε ἀπὸ τὰ ἀστέρια.
Νὰ ψάξουμε στὸν οὐρανὸ γιὰ τὸ δικό μας ἀστέρι, καὶ νὰ τὸ ἀκολουθήσουμε.
Νὰ κοιτάξουμε νὰ βροῦμε τὰ σημάδια τῆς ψυχῆς ποὺ εἶναι παντοῦ ὁλόγυρά μας.

Τὸ ξύπνημα τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἑνότητα καὶ ἡ οὐσία της ἡ ἁπλότητα.
Ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ὁ σκοπός της εἶναι ἡ χαρά.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply