Οἱ δυνατότητες ἀντιδράσεως τῆς ἀγράμματης ἀνθρωπότητος μηδενίζονται…

Η Google και μία ομάδα του Πανεπιστημίου του Stanford εργάζονται ταυτόχρονα επάνω σε λογισμικό, το οποίο θα μπορεί να κάνει αναγνώριση των αντικειμένων μίας εικόνας σε ηλεκτρονική μορφή και θα δημιουργεί την περιγραφή της εικόνας με λέξεις κατανοητές από τον άνθρωπο.
Δηλαδή μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο μίας φωτογραφίας θα μπορεί να αντιστοιχεί συγκεκριμένες λέξεις-εικόνες που ανεγνώρισε στην εικόνα.
πχ: Γάτα, Καφές, Κήπος, Τραπέζι, Καρέκλες, Πισίνα, Ήλιος…
Οἱ δυνατότητες ἀντιδράσεως τῆς ἀγράμματης ἀνθρωπότητος μηδενίζονται...1
Κι επειδή τα video είναι πρακτικά 25 φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο, σύντομα θα μπορούν να ελέγχουν το υλικό από κάποια κάμερα για τον έλεγχο της κυκλοφορίας, αναζητώντας με συγκεκριμένους όρους. πχ …ΚΙΤΡΙΝΟ HYUNDAI ACCENT, με πινακίδα που να τελειώνει σε 675.
Δεν θα ξεφεύγει κανείς… Ούτε κακοποιός, ούτε …επαναστάτης…!!!
Κι αυτό θέλουν να το χωνέψουμε καλά, ώστε να μην βάζουμε «κακές» ιδέες στο μυαλό μας.

Οἱ δυνατότητες ἀντιδράσεως τῆς ἀγράμματης ἀνθρωπότητος μηδενίζονται...2Το σύστημα εξελίσσεται συνεχώς…την ίδια στιγμή που η Δημόσια Παιδεία διαλύεται συστηματικά.
Το χάσμα της γνώσεως μεταξύ πολιτών και των ανθρώπων του συστήματος θα είναι τεράστιο. Οι δυνατότητες αντιδράσεως της αγράμματης ανθρωπότητας θα είναι μηδαμινές, σε σύγκριση με τις δυνατότητες ελέγχου, προλήψεως και καταστολής του συστήματος.

Σίγμα

(Visited 38 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Οἱ δυνατότητες ἀντιδράσεως τῆς ἀγράμματης ἀνθρωπότητος μηδενίζονται…

Leave a Reply