Οἱ δυσκολότερες λέξεις…

Οἱ δυσκολότερες λέξεις...Πόσο εὔκολο εἶναι νά ποῦμε σέ κάποιον «Ἐγώ φταίω»;;; Πόσο εὔκολο εἶναι νά ποῦμε «Συγγνώμη»;;; ὅταν πρέπει νά τήν ποῦμε;
Διότι ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς λέξεις μποροῦμε, μὲ λίγο ἤ πολὺ κόπο, κάποιαν στιγμὴ νὰ τὶς μάθουμε καὶ τελικῶς νὰ τὶς ἐκφέρουμε σωστά. Σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ πλανήτου.Εἶτε εἶναι τεχνικῆς ὁρολογίας, εἶτε ἰατρικῆς, εἶτε …ἐξωγήινης.

Συγγνώμη.

Αὐτὸ ποὺ ἀρνούμεθα νὰ μάθουμε, διότι ΟΥΔΕΙΣ μᾶς τὸ ἐδίδαξε, εἶναι νὰ ἀναλαμβάνουμε τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών μας καὶ τελικῶς τὸ νὰ μποροῦμε νὰ ζητήσουμε εἰλικρινῶς συγγνώμη, ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε δημοσίως τὸ ὅποιο μας λάθος.
Μὰ ὅσο ἀρνούμεθα νὰ στραφοῦμε πρὸς τὸν ἑαυτόν μας, ἐντίμως καὶ ὑπευθύνως, τόσο αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ καθρεπτίζεται πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ τόσο περισσότερο φυγόπονοι καταλήγουμε.

Δύσκολες λέξεις… Οὐδεὶς μᾶς τὶς ἐδίδαξε…
Καὶ δυστυχῶς, οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἀποφασίζει νὰ τὶς μάθῃ ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Φιλονόη

ἡ ἰδέα ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply