Μία …«διάσωσις» ὅμως!!!

Μία ...«διάσωσις» ὅμως!!!Ἕνας (ἁπλός, ὁποιοσδήποτε) μανάβης θὰ ἔπαιρνε πολὺ σωστότερες ἀποφάσεις.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply