Ὅλα ἀπὸ τὴν σκέψιν μας ξεκινοῦν.

Ὅλα ἀπὸ τὴν σκέψιν μας ξεκινοῦν.Ὅλα τὰ θέλω μας, τὰ πρέπει μας, τὰ μπορῶ μας, οἱ φόβοι μας, οἱ πόθοι μας ἀλλὰ καὶ τὰ πάθη μας ξεκινοῦν ἀπὸ μίαν σκέψιν.
Τόση δά… Μὰ σκέψιν.
Ὅλα τὰ ἐξωτερικὰ ἐρεθίσματα ὑπάρχουν μόνον γιὰ νὰ διεγείρουν τὶς σκέψεις μας καὶ κατόπιν αὐτοῦ νὰ κινητοποιοῦν ἐμᾶς.

Εἶτε τὸ πιστεύουμε, εἶτε ὄχι, ἡ σημερινή μας πραγματικότης εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπιλογῶν τοῦ χθὲς καὶ κατ’ ἐπέκτασιν σκέψεων τοῦ χθές μας. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν αὐτὲς οἱ σκέψεις ἦσαν αἰσιόδοξες, θετικές*, θαῤῥαλέες, τὸ δικό μας σήμερα, τὸ τώρα μας θὰ τὶς καθρεπτίζη. Ἐὰν ὄχι, ἐπίσης θὰ τὶς καθρεπτίζη.

Μὰ ἐὰν ἰσχύουν τὰ παραπάνω, τότε καὶ τὸ δικό μου αὔριο ἐγὼ θὰ τὸ καθορίσω μὲ τὶς δικές μου σκέψεις.
Ἐὰν αὐτὲς ἐμπεριέχουν φόβο, φοβισμένα θὰ εἶναι τὰ βήματά μου.
Ἐὰν ἐμπεριέχουν χαρά, θὰ εἶναι χαρούμενα.
Κι ἐὰν ἐμπεριέχουν πίστη στὰ θέλω μου, τότε τὰ θέλω μου δὲν θὰ ἀργήσουν νὰ γίνουν ἕνα νέο σήμερα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply