Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παρούσα δημοσίευση στάθηκε τὸ ἄρθρον: Μιγαδισμός. Μαῦρο καὶ ἄσπρο. Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τῆς παραγενεσίας, οἱ ἀπόγονοι διαφορετικῶν εἰδῶν εἶναι στεῖροι μεταξύ τους. Καὶ ἐξηγῶ: Ἕνας ἵππος μὲ ἕνα γαϊδοῦρι, παράγουν ἕνα μουλάρι. Τὰ μουλάρια μεταξύ τους εἶναι στεῖρα, διότι ἡ Φύσις ΔΕΝ ἀναγνωρίζει τὸ παραγώμενον εἶδος, ἐφ΄ ὅσον εἶναι Ὑβρίδιον. Ἔτσι οἱ … Continue reading Τὸ μουλάρι καὶ ὁ μιγαδισμός.