Κυττῶντας τὸν Ἥλιο!

Κυττῶντας τὸν Ἥλιο!Μὲ κάθε εὐκαιρία.
Μὲ κάθε πρόφασιν.
Σὲ κάθε μας στιγμή…
Ἀκόμη κι ὅταν τὰ νέφη ἤ ἡ βροχὴ μᾶς τὸν κρύβει, ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀναζητοῦμε ἐπιμόνως μία ἀκτίδα του.

Τὸ φῶς του εἶναι ἀναζωογονητικό, μᾶς γεμίζει ἐνέργεια καὶ μᾶς ἀλλάζει τὶς διαθέσεις.
Ὅσο δύσκολα κι ἐὰν τὰ πράγματα, τόσο πιὸ συχνὰ πρέπει νὰ στρέφουμε τὸ βλέμμα μας πρὸς τὸ φῶς του.
Τόσο πιὸ εὔκολα θὰ μποροῦμε νὰ ὑπερπηδοῦμε τὰ ἐμπόδια καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ χαμόγελο.

Ἄλλως τε…
Τί εἶναι ὅλο αὐτό πού μᾶς συμβαίνει; Μήπως εἶναι λίγο …σκοταδισμός;
Καί πῶς μποροῦμε διαφορετικά νά τόν ἀντιμετωπίσουμε ἐάν ὄχι μέ τό νά φωτίσουμε κάθε σκιά του;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 111 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κυττῶντας τὸν Ἥλιο!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κυττῶντας τὸν Ἥλιο! | Ένατο Κύμα

Leave a Reply